WSKAZÓWKI DLA GRUPY LAS WIĄCZYŃSKI, DOTYCZĄCE ZAPLANOWANEJ WIZJI TERENOWEJ Z LEŚNIKAMI [8 maja 2023]

ASCII Kolor stitching | 2 pictures | Size: 5516 x 2758 | Lens: Fisheye | RMS: 2.95 | FOV: 360.00 x 180.00 ~ 0.00 | Projection: Spherical | Color: None |

[8 maja 2023]

[Las Wiączyński]

Wskazówki dla grupy Las Wiączyński, dotyczące zaplanowanej wizji terenowej z leśnikami w Lesie Wiączyńskim, na powierzchniach, gdzie wstrzymano wyrąb drzew o rozmiarach pomnikowych

1.Zaplanujcie udział w spotkaniu z leśnikami osób z UŁ, które są jak najbardziej decyzyjne w kwestii funkcjonowania uczelni/ współpracy z leśnikami/ podejmowania decyzji o wspólnych projektach z leśnikami.

2.Złóżcie wniosek o wpisanie zinwentaryzowanych drzew do Kroniki Programu Ochrony Przyrody, jako Lista drzew cennych.

3.Poruszcie argumenty wymagań siedliskowych odnalezionych cennych gatunków porostów i mszaków (relikty puszczańskie/ wskaźniki lasu puszczańskiego – wskaźniki wilgotności, światła, pH. zwartość koron drzew i ciągłość ekologiczna płatu siedliska). Podajcie przykłady innych nadleśnictw w Polsce północnej, gdzie leśnicy chronią mikroklimat reliktów puszczańskich, nie dopuszczając do prześwietlenia lasu- Nadleśnictwo Borki, Wichrowo, Kudypy, Górowo Iławeckie). Materiały w załączonym linku: https://drive.google.com/…/1lTi9CzCRuhT…

4.Wystosowanie Apelu PTB Sekcji lichenologicznej i/lub briologicznej w sprawie ochrony stanowisk zinwentaryzowanych (?) cennych mszaków i porostów. Przykładowy apel PTB w załączonym linku: https://drive.google.com/…/1jFL5uROJXvRv9Yo…/view…

5.Dyskusja na temat celów hodowlanych: leśnicy będą chcieli was „oprowadzać po lesie” i wskazywać na konieczne cele hodowlane. Skontaktujcie się z grupą Ratujmy Las Mokrzański, która miała kilka tygodni temu analogiczną sytuację i otrzymała ode mnie wskazówki- jak pokierować spotkaniem, żeby leśnicy nie przejęli inicjatywy i nie oprowadzali po lesie tłumacząc zasadność wycinki. Kontakt do Grzegorza Idziaka z RLM: 660(..).

6.Wykorzystajcie argumenty i wytyczne z Podręczników metodycznych ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, dotyczące trwałości i samowystarczalności zbiorowiska grądu środkowoeuropejskiego. Link do podręczników: https://natura2000.gdos.gov.pl/tom-57. Pójdźcie dzisiaj po 16.00 do lasu i sprawdźcie, jak w tej chwili są oznaczone drzewa/ czy nie pojawiły się zdrapane kropki/ taśmy na drzewach. Leśnicy dzisiaj będą „wyznaczać trasę spacerową dla was”.

 

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny