Raport miesięczny z realizacji projektu – marzec- kwiecień 2024 [15 czerwca 2024]

[15 czerwca 2024]

RAPORT MIESIĘCZNY Z REALIZACJI PROJEKTU MARZEC-KWIECIEŃ 20242

Przygotował: Adrian Grzegorz

„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”