Raport miesięczny z realizacji projektu – kwiecień – maj 2024 [11 lipca 2024]

[11 LIPCA 2024]

RAPORT MIESIĘCZNY Z REALIZACJI PROJEKTU – KWIECIEŃ – MAJ 2024

Przygotował: Adrian Grzegorz

„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”