Archiwum

Oświadczenie

Zbieramy dowody w sprawie możliwego złamania prawa przez Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku (dalej Zakład). Komisja Europejska...

22 maja firma SGS, za pośrednictwem wynajętego adwokata, skierowała do nas wezwanie do "zaniechania i usunięcia naruszeń" dotyczących opublikowanych przez...

Gospodarka leśna nie zastępuje ochrony przyrody

Lasy Państwowe i Ministerstwo Środowiska przedstawiły wyniki inwentaryzacji prowadzonej w Puszczy Białowieskiej w 2016 r. https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2017/luty_2017/Prezentacja_Puszcza_Bialowieska_-_Wyniki_inwentaryzacji_przyrodniczej_16.02.2016.pdf Zostały one zaprezentowane jedynie...