Archiwum

Wciąż zastanawiacie się czy wziąć udział w naszym projekcie? Pokażemy wam przykładowy scenariusz opracowany dla Marcina. Marcin jest ornitologiem, ma...

Jaki jest zasięg terytorialny projektu? Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo warmińsko- mazurskie i podlaskie bez Puszczy Białowieskiej. Jaki jest cel...

Nasza organizacja z dniem 1 marca 2019 r. rozpoczęła projekt pn. „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu najcenniejszymi lasami...

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w działaniach służących ochronie cennych przyrodniczo lasów województwa warmińsko- mazurskiego. Projekt kierujemy do...