Dokumentacja stanowisk chronionych gatunków mszaków i porostów

 

Od lipca 2018 r. wykonujemy dokumentację znanych stanowisk gatunków uznawanych za wskaźnikowe dla lasów pierwotnych oraz poszukujemy nowych. Wykonujemy zdjęcia sferyczne drzew na ktorych występują rzadkie, ginące i chronione mszaki i porosty, zdjęcia każdego okazu rosnącego na drzewie oraz poszukujemy nieznanych dotąd miejsc ich występowania. Dokumentacja ma służyć archiwizacji stanu siedlisk gatunków w celu jej późniejszego wykorzystania w postępowaniach dotyczących naruszenia ochrony gatunkowej przez nadleśnictwa.

W projekcie zaangażowane są osoby współpracujące z fundacją, wolontariusze oraz eksperci z Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lokalizacje nowo odkrytych stanowisk po zweryfikowaniu w trakcie prac kameralnych, są na bieżąco wysyłane do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, gdzie trwają aktualnie prace urządzeniowe nad nowym planem urządzenia lasu dla Nadleśncitwa Borki.

Projekt był realizowany w okresie 14.08.2018 r. – 21.04.2019 r.