Identyfikacja wartości przyrodniczych oraz wymogów prawnych ich ochrony