Monitoring zarządzania skrajnie rzadkimi i ginącymi ekosystemami HCVF 3.1 na terenie Puszczy Rominckiej

IMG_1001

Projekt pn. „Monitoring zarządzania skrajnie rzadkimi i ginącymi ekosystemami HCVF 3.1 na terenie Puszczy Rominckiej” realizowany w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 marca 2017r. ma na celu prześledzenie sposobu prowadzenia zabiegów gospodarczych w lasach o szczególnych walorach ochronnych High Conservation Value Forest. W projekcie przewidziano następujące działania:

Działanie 1: Wykonanie analizy zgodności prowadzonych prac gospodarczych w Puszczy Rominckiej z wymogami  Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce FSC-STD-PL-01-2013.  Przewidziano wykonywanie okresowych kontroli mających na celu udokumentowanie planowanych zabiegów gospodarczych z uwzględnieniem czynności już zrealizowanych jak też zaplanowanych w  powstającym nowym planie urządzenia lasu dla nadleśnictwa Gołdap.

Działanie 2: Analiza zgodności z wymogami standardu FSC ocen dokonywanych przez podmiot certyfikujący – firmę SGS Polska w ramach realizowanych audytów. Zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości do Accreditation Services International.

Działanie 3:  Wykonanie prognozy wpływu zabiegów gospodarczych na fizjonomię wybranych siedlisk.

Działanie 4: Wykonanie analizy sposobu prowadzonych prac gospodarczych w części Puszczy Rominckiej położonej na obszarze Federacji Rosyjskiej.

Działanie 5: Dokumentowanie oraz publikacja działań ze strony organów administracji publicznej mających na celu utrudnienie sprawowania kontroli obywatelskiej w ramach projektu.

Działanie 6: Sporządzenie dwujęzycznego raportu z realizacji projektu, którego adresatem będzie organizacja Forest Stewardship Council International Center, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Federalna Agencja ds. Leśnictwa.