Misja

Puszcza Białowieska
Puszcza Białowieska Fot. Janusz Korbel

Fundacja Las Naturalny powstała, jako odpowiedź na rosnącą potrzebę angażowania społeczeństwa w działania służące przemianom społecznym i kulturowym dla poprawy stanu środowiska naturalnego. Dotychczasowy Zachodni wzorzec cywilizacji oparty na zrównoważonym rozwoju, Naszym zdaniem w dłuższej perspektywie czasu jest niewystarczający dla przetrwania przyrody. Problemy, jakie wynikają z konfrontacji potrzeb ludzkości i przyrody mają podłoże w braku dogłębnej analizy samych przyczyn problemów. Współcześnie propagowane trendy życia w zgodzie z naturą, poszanowaniu zasobów Ziemi, poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii, nie uwzględniają pilnej potrzeby przeprowadzenia zmian systemowych służących ograniczeniu presji na środowisko, nadmiernej i niepotrzebnej konsumpcji zasobów ziemskich, przeludnieniu oraz urbanizacji. Uznają prymat rozwoju i swobody w korzystaniu z zasobów ziemskich do osiągnięcia bardzo wysokich standardów życia społeczeństw krajów uprzemysłowionych. Stanowią powierzchowne, nieprzynoszące efektów rozwiązania, które nie są w stanie doprowadzić do przemian.
Naszym celem jest propagowanie możliwych do zrealizowania zmian w funkcjonowaniu cywilizacji, utrwalenie w świadomości społeczeństwa, obecności alternatywnych ścieżek rozwoju, przyjaznych przyrodzie, ale również spełniających potrzeby bezpieczeństwa, zdrowia i samospełnienia człowieka.

Jako organizacja zajmująca się ochroną środowiska realizujemy również projekty mające służyć poprawie stanu siedlisk i gatunków typowo leśnych. Zlecamy zewnętrznym podmiotom, bądź sami wykonujemy badania i monitoring mające na celu określenie stanu gatunków i ich siedlisk dla zapewnienia właściwej ich ochrony.
Prowadzimy również działania typu watchdog służące prześledzeniu jakości przygotowywanych lub zatwierdzonych planów, projektów oraz strategii, mogących przyczyniać się do negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto prowadzimy monitoring społeczny organów administracji odpowiedzialnych za gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i ich ochronę. Skupiamy się przy tym na wskazywaniu i proponowaniu możliwych do wdrożenia rozwiązań pro przyrodniczych.