Opinie z zakresu możliwości ochrony cennych przyrodniczo, kulturowo i historycznie lasów