Oświadczenie

W związku z zawartą ugodą sądową oraz w związku z publikajami na stronie internetowej www.fundacjalasnaturalny.pl dotyczącymi SGS Polska Sp. z...