Oświadczenie

Zbieramy dowody w sprawie możliwego złamania prawa przez Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku (dalej Zakład). Komisja Europejska...

22 maja firma SGS, za pośrednictwem wynajętego adwokata, skierowała do nas wezwanie do "zaniechania i usunięcia naruszeń" dotyczących opublikowanych przez...