Kontrola obywatelska od kuchni

Trwają prace terenowe służące oszacowaniu wpływu gospodarki leśnej oraz decyzji administracyjnych dotyczących ochrony przyrody, na stan zachowania przedmiotów ochrony ujętych...

Las lasowi nierówny.

Czy las to teren porośnięty drzewami czy ekosystem z całym bogactwem powiązań między jego wszystkimi elementami? Definicja pojęcia lasu wpływa...