Sobota 13.04.2019 9.00- Wstęp, przywitanie, zapoznanie 9.20- Ochrona przyrody: formy ochrony przyrody oraz gatunki chronione występujące w lasach 11.00- Przerwa...

Sobota 6.04.2019 9.00- Wstęp, przywitanie, zapoznanie 9.20- Kontrola obywatelska w ochronie przyrody w lasach, działania strażnicze 10.30- Przerwa na kawę...