Las Miejski

1 2 4 P071113_11.20 IMG_20140908_182936 5 IMG_20141005_092858 7 Las Miejski Las Miejski Las Miejski 8 9 10 11
1
2
4
P071113_11.20
IMG_20140908_182936
5
IMG_20141005_092858
7
Las Miejski
Las Miejski
Las Miejski
8
9
10
11

Zanim zrozumiano, na czym polegać ma właściwe podejście do lasów, w Europie, która aż do XX w. przodowała w cywilizacyjnym rozwoju ludzkości, omal ich całkowicie nie wykarczowano. Wylesienia postępowały wskutek wzrastającego zapotrzebowania na drewno, które było użytkowane jako budulec i surowiec do dalszego przerobu, a także dla uzyskania ziemi pod uprawy rolne, sady i pastwiska oraz w celu lokowania miast i wsi.