RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU – MAJ 2023

[Raport]

Raport miesięczny z realizacji projektu – maj 2023

I. Konsultacje mailowe i telefoniczne

 • 8 maja- Las Wiączyński- rozmowa dotycząca ścieżki edukacyjnej dla studentów UŁ o tematyce wpisanej w program nauczania- jako zabezpieczenie Lasu Wiączyńskiego przed wycinką. Propozycja rozmów na szczeblu rektor – RDLP Łódź (wydział edukacji/promocji);
 • 15 maja- Ratujmy Las Mokrzański- rozmowa dotycząca zarządzenia 58 i wizji lokalnej z leśnikami w lesie. Temat inicjacji Zespołu Lokalnej Współpracy. Relacja grupy na temat wizji lokalnej z leśnikami- pozostawienia 3 dębów w trakcie wycinki. Kwestie gospodarki wodnej w Lesie Mokrzańskiem. Dyskusja na temat zasadności powoływania ZLW, spotkań z leśnikami w lesie. Rozmowa o przetargach jako wiedzy o planowanej wycince, możliwości spotkań z leśnikami przed przetargami w oparciu o wnioski cięć przygotowywane przez leśniczych. Rozmowa o tym, że leśnicy nie uznali wspólnej wizji lokalnej w lesie przeprowadzonej z grupą, jako spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy;
 • 15 maja- SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński- relacja grupy na temat aktualnej aktywności;
 • 16 maja- Alarm dla klimatu Piaseczno- rozmowa na temat wykorzystania interaktywnej mapy “Centralny Port Komunikacyjny”, przez zewnętrzną firmę, która wykonuje kontrraport na zlecenie samorządu lokalnego. Rozmowa o wizjach lokalnych z leśnikami, zaplanowanych w najbliższym czasie;
 • 19 maja- Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja- rozmowy na temat możliwości wsparcia finansowego dla grupy;
 • 23 maja- Las Tulecki- wspólna sprawa- konsultacje dotyczące wniosku o informację publiczną;
 • 24 maja- Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja- konsultacje dotyczące wniosku grupy o powołanie lasu HCVF 6. Wysłanie materiałów dotyczących przykładów z innych części Polski i przykładowego wniosku o powołanie HCVF 6.

II. Szkolenia z komunikacji i negocjacji

 • rezerwacja terminu i miejsca szkolenia- 19- 20 sierpnia. Prośba do uczestników o nadsyłanie portfolio.

III. Opinie prawne

 • Alarm dla klimatu Piaseczno- opinia prawna dotycząca sytuacji, kiedy są wycinane lasy kwalifikowane jako społeczne, zanim zostaną formalnie zatwierdzone jako społeczne.

IV. Indywidualne rekomendacje dla grup

 • Alarm dla klimatu Piaseczno- udzielenie wskazówek dotyczących odrzucenia przez Nadleśnictwo Chojnów petycji o moratorium na wycinkę drzew;
 • Las Wiączyński- udzielenie wskazówek dotyczących zaplanowanej wizji terenowej z leśnikami w Lesie Wiączyńskim, na powierzchniach, gdzie wstrzymano wyrąb drzew pomnikowych.

V. Nowe mapy interaktywne

 • Las Wiączyński- Nadleśnictwo Brzeziny;
 • Alarm dla klimatu Piaseczno- Centralny Port Komunikacyjny.

VI. Spotkania online

 • Alarm dla klimatu Piaseczno, Las Łagiewnicki, Las Wiączyński, radni i aktywiści – krótkie szkolenie z tematu procedowania skargi do KE. Jak skonstruować skargę, na co zwrócić uwagę;
 • SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński- spotkanie konsultacyjne (online) „Jak się nie dać zapędzić w kozi róg w rozmowach z leśnikami” w sprawie gospodarki leśnej, kontaktów z leśnikami, skuteczności działań, oraz udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarki leśnej.

VII. Plany urządzenia lasu – konsultacje społeczne i opiniowanie

 • Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka- uwagi przygotowane do projektu PUL Nadleśnictwa Garwolin.

VIII. Leśny Kolektyw w maju

 • 4 maja- Las Wiączyński- powstaje interaktywna mapa Nadleśnictwa Brzeziny, pomocna grupie w inwentaryzacji lasu;
 • 6 maja- Alarm dla klimatu Piaseczno- prośba grupy o składanie uwag do RDOŚ w Warszawie w sprawie OOŚ dla przedsięwzięcia CPK;
 • 8 maja- Las Wiączyński- wskazówki udzielone dla grupy dotyczące zaplanowanej wizji terenowej z leśnikami w Lesie Wiączyńskim, na powierzchniach, gdzie wstrzymano wyrąb drzew pomnikowych;
 • 10 maja- Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka- relacja grupy na temat złożonych uwag do nowego PUL Nadleśnictwa Garwolin;
 • 15 maja- Las Tulecki wspólna sprawa- obszerna relacja grupy na temat ostatniej aktywności, negocjacji z Nadleśnictwem Łopuchówko, pracy ZLW;
 • 16 maja- Wszystkie grupy- prośba do wszystkich grup uczestniczących z szkoleniu stacjonarnym z komunikacji i negocjacji o zgłaszanie studium przypadku, bez którego szkolenie się nie odbędzie;
 • 16 maja- Alarm dla klimatu Piaseczno- pytania do grupy dotyczące pisma PILCH i odpowiedzi RDLP Warszawa na te pismo;
 • 18 maja- SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński- relacja grupy na temat spotkań z leśnikami w ramach nowych planów urządzenia lasu nadleśnictwa Supraśl i Czarna Białostocka;
 • 18 maja- Las Wiączyński- grupa relacjonuje piękno swojego lasu;
 • 18 maja- Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja- grupa relacjonuje piękno swojego krajobrazu;
 • 19 maja- Alarm dla klimatu Piaseczno- wskazówki udzielone grupie, dotyczące odpowiedzi Nadleśnictwa Chojnów na petycję;
 • 23 maja- Ratujmy Las Mokrzański- relacja grupy z udziału w Społecznej Radzie Miasta Wrocławia;
 • 24 maja- SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński- zbiórka prowadzona przez grupę na rzecz ochrony drzew przed wycinką pod pas startowy na lotnisku;
 • 25 maja- Alarm dla klimatu Piaseczno- grupa publikuje artykuł zamieszczony w lokalnych mediach na temat koncepcji Zielonego Pierścienia Warszawy;
 • 26 maja- Alarm dla klimatu Piaseczno- relacja grupy ze spotkania z przedstawicielami lokalnego samorządu;
 • 26 maja- zespół projektowy zachęca do korzystania z aktualnych form wsparcia;
 • 28 maja- Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja relacjonuje złożenie wniosku o powołanie HCVF 6;
 • 28 maja- Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka- relacja grupy z podsumowania minionego roku. Grupa wymienia swoją zeszłoroczną aktywność i osiągnięcia;
 • 29 maja- Alarm dla klimatu Piaseczno- prawnik projektowy udzielił odpowiedzi na pytania postawione przez grupę.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny