„LAS MIEJSKI W OLSZTYNIE – USŁUGI EKOSYSTEMOWE I ICH UŻYTKOWNICY” [20 września 2023]

[20 września 2023]

[Dolina Pasłęki]

Informacja dla grupy Dolina Pasłęki.

Powstała interaktywna mapa, stanowiąca opracowanie pn. „Las Miejski w Olsztynie – usługi ekosystemowe i ich użytkownicy”

Las Miejski w Olsztynie jest największym w Europie lasem miejskim będącym w granicach administracyjnych miasta.

Opracowanie zostało przedstawione w dniu 19 września 2023 r. w Sali Sesyjnej Rady Miasta Olsztyna dla:

 • pracowników Urzędu Miejskiego;
 • pracowników Urzędu Marszałkowskiego;
 • pracowników Starostwa Powiatowego;
 • radnych Rady Miejskiej Olsztyna;
 • kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego;
 • przedstawicieli Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie;
 • dyrektora Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Opracowanie zawiera warstwy przygotowane na podstawie danych uzyskanych z ankiet przeprowadzonych wśród placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i pośród indywidualnych użytkowników Lasu Miejskiego oraz danych otrzymanych od BULiGL Oddział w Olsztynie.

W rezultacie udało się w dniu 19 września osiągnąć deklarację BULiGL:

 • powstanie 50 m buforów wzdłuż szlaków i najczęściej użytkowanych dróg, na wzór rozwiązań zastosowanych w Lesie Mokrzańskim obok Wrocławia (Izabella Młynarczyk, Rafał Hajduk )
 • powstanie buforów wokół zabagnień;
 • przerwanie rozpoczętych w poprzednim uPULu rębni w 50m buforach;
 • nieplanowanie nowych rębni w nowym uPUL na lata 2024- 2033 w 50 m buforach.

Mapa zawiera 65 warstw tematycznych:

 • Oddziały leśne (oddz pol; BULiGL)
 • Wydzielenia leśne (wydz pol)
 • Postulat 1: Stworzyć obszary buforowe 50m ze spowolnieniem przebudowy lasu przez 60 lat
 • Postulat 2: Stworzyć obszary buforowe 100m ze spowolnieniem przebudowy lasu przez 60 lat
 • Powierzchnie niestanowiące wyłączeń (pnsw pol; BULiGL)
 • Zręby (zreb pol)
 • Odnowienie gniazdowe (BULiGL)
 • Wydzielenia leśne z zabagnieniami (atrybut BAGNA; BULiGL)
 • Wydzielenia leśne z zabagnieniami (Fundacja Nexus)
 • Drogi w Lesie Miejskim (Geoportal wektoryzacja danych z mapy topo)
 • Obiety liniowe drogi, linie energetyczne i in ( lin; BULiGL)
 • Jeziora
 • Rezerwaty przyrody- granice (GDOŚ)
 • Obszary wykorzystywane przez społeczeństwo – indywidualne odpowiedzi ( pol; Ankieta)
 • Obszary wykorzystywane przez społeczeństwo – indywidualne odpowiedzi ( lin; Ankieta)
 • Szkoła Podstawowa nr 34- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Szkoła Podstawowa nr 34- użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Szkoła Podstawowa nr 33- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Szkoła Podstawowa nr 33- użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Szkoła Podstawowa nr 29- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Szkoła Podstawowa nr 14- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Szkoła Podstawowa nr 12- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Szkoła Podstawowa nr 10 – użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Szkoła Podstawowa nr 10 – użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Szkoła Podstawowa nr 7- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Szkoła Podstawowa nr 5 – użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Szkoła Podstawowa nr 5 – użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących – użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących – użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych- użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Zespół Szkół Mechaniczno- Energetycznych- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Samorząd Rady Osiedla- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Samorząd Rady Osiedla- użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych, Fundacja ISA- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych, Fundacja ISA -użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Stowarzyszenie Pływackie Masters Olsztyn- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Stowarzyszenie Pływackie Masters Olsztyn- użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Stowarzyszenie JUMP- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Stowarzyszenie JUMP- użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Społeczność Zielony Olsztyn- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Społeczność Zielony Olsztyn- użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Samopomocowa Grupa Rodziców ze Spektrum Autyzmu- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Samopomocowa Grupa Rodziców ze Spektrum Autyzmu- użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych- użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Fundacja Uwolniona Edukacja Rozkwitalnia- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Fundacja Uwolniona Edukacja Rozkwitalnia- użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Fundacja Nexus- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Fundacja Nexus- użytkowane obszary ( lin; Ankieta)
 • Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej- użytkowane obszary ( pol; Ankieta)
 • Nazwy miejsc i obszarów
 • Tor saneczkowy
 • Łynostrada
 • Odcinek Drogi Krajowej 51 w Lesie Miejskim- parkingi leśne
 • Ulica leśna spacerowa
 • Ścieżki spacerowe wzdłuż Łyny
 • Szlak kajakowy
 • Szlak żółty
 • Szlak niebieski
 • Szlak czerwony Kopernikowski
 • Szlak czarny
 • WMS BDL kat wlasnosci
 • Usługa przeglądania (WMS) hipsometrii NMT o dynamicznej skali barw (Geoportal 2023)
 • OGC mpzp

Dane przestrzenne (pliki shapefile), które posłużyły do przygotowania mapy, zostaną wysłane do RDOŚ w Olsztynie, BULiGL Oddział w Olsztynie, ZDZIT w Olsztynie, celem wdrożenia nowych form użytkowania lasu.

https://arcg.is/LeWfK

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny