RAPORT ROCZNY Z REALIZACJI PROJEKTU – STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2022

[Raport roczny]

25 grup z całej Polski korzysta z naszej oferty pomocy merytorycznej w ramach projektu “Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Grupy strażnicze w ramach projektu otrzymały dotychczas:

 • 230 konsultacji mailowych i telefonicznych w tematach dotyczących m.in. bieżących działań i długoterminowej strategii działania, poszukiwania ścieżek do rozwiązywania problemów, prowadzenia monitoringu lasu, konsultacji pism i wniosków, ochrony gatunkowej, indywidualnych rekomendacji;
 • 74 wzory pism administracyjnych do zarządcy lasu, urzędów i organów UE;
 • 27 indywidualnych pisemnych rekomendacji wraz z instrukcjami do dalszego działania na rzecz lasu i społeczności lokalnej;
 • 24 interaktywne mapy składające się z 930 zobrazowań, aktualizowane min. o prace gospodarcze zaplanowane w lesie. Mapy pozwalają na analizę wpływu działań gospodarczych na las i społeczność lokalną;
 • 22 indywidualne szkolenia przeprowadzone w miejscu gdzie działają grupy. Szkolenia dotyczyły dialogu z leśnikami i jego etapów, strategii rozmów z zarządcą lasu, budowania sojuszu społeczno- samorządowego lub innych istotnych tematów, map interaktywnych, GPS, Standardu FSC, rozpoznawania siedlisk, gatunków wskaźnikowych dla starych lasów i ekologii lasu;
 • 20 ekspertów (specjalistów przyrodników, ekologów, leśników), wspierających grupy poprzez wykonane badania przyrodnicze w terenie finalizowane raportami, konsultacje pism do urzędów;
 • 14 szkoleń online: z leśnictwa i gospodarki leśnej, certyfikacji leśnictwa w systemie FSC, zastosowania cyfrowych map w ekologii, zagadnień dotyczących wykorzystania badań przyrodniczych do ochrony lasu, definiowania usług ekosystemowych lasu i ich wykorzystania do budowy głosu społecznego, zagadnień dotyczących ochrony strefowej ptaków drapieżnych;
 • 8 szkoleń dotyczących tworzenia i prowadzenia kampanii medialnej (Leśna Szkoła);
 • 5 opinii prawnych w sprawach dotyczących ochrony przyrody, postępowań administracyjnych, kompetencji urzędów i prawa ochrony środowiska UE;
 • 4  obszerne listy komentarzy i wskazówek do Planów Urządzenia Lasu;
 • 2 szkolenia online z zakresu efektywnej komunikacji, walki z oporem i negocjacji

Projekt wspierania leśnych grup strażniczych trwa do końca września 2023, przed nami jeszcze wiele szkoleń, konsultacji oraz wyjazdów, jak również kolejnych inwentaryzacji terenowych.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny