RAPORT Z PROJEKTU – LUTY 2023

[Raport]

Raport miesięczny z udzielonego wsparcia i konsultacji prowadzonych z grupami – styczeń 2023

Raport miesięczny z realizacji projektu – luty 2023

 1. Wizyty u grup i szkolenia indywidualne
 • Wizyta interwencyjna u grupy Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka – NTG Nadleśnictwa Garwolin.
 1. Konsultacje mailowe i telefoniczne
 • Las Rokitnicko- Miechowski – konsultacje dotyczące automatyzacji ankietowania przy wykorzystaniu narzędzia ArcGIS Surver;
 • AdkP – konsultacje dotyczące stref ochrony ptaków i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zaopiniowanie pisma, które grupa kieruje do GDOŚ. Zaopiniowanie pisma, które grupa chce wysłać do RDLP w sprawie rębni w strefach ptaków;
 • AdkP – zaopiniowanie pisma, którym Gmina Piaseczno otwiera pracę grupy leśnej pracującej nad lasami społecznymi;
 • Inicjatywa Protest Porszewice – konsultacje dotyczące wsparcia samorządowców w rozmowach z leśnikami;
 • AdkP – relacja inicjatywy na temat bieżących postępów, kwestie współpracy z dendrologiem;
 • Ratujmy Las Mokrzański – konsultacje na temat strategii rozmów z leśnikami, kwestie ochrony starych dębów w 3 wydzieleniach, pisemna opinia na temat ochrony starych dębów w 3 wydzieleniach;
 • SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński – rozmowa z ekspertem współpracujących z grupami na temat udziału w KZP Nadleśnictwa Płaska i Augustów;
 • Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka – konsultacje na temat planowanego uczestnictwa w NTG Nadleśnictwa Garwolin;
 • Inicjatywa Zielone Wrzosy – konsultacje mediowe;
 • AdkP – konsultacje mediowe;
 • Inicjatywa Lasy Lublinieckie – konsultacje na temat zarządzenia 58, lasów społecznych i lasów ochronnych, angażowania społeczności lokalnej, poszukiwania decydentów korzystających z uroków lasu, opracowania szkieletu dalszego postępowania.

Ponadto nie ujęte w styczniowym raporcie:

 • AdkP – dwukrotne konsultacje w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących PUL i społecznych działań leśnych.
 1. Szkolenia online
 • AdkP – szkolenie przeprowadzone przez ornitologa na temat gatunków strefowych ptaków;
 • 2 szkolenia z mediów społecznościowych  w wersji Video.
 1. Szkolenia z komunikacji i negocjacji
 • Warsztaty z nowych trendów w komunikacji społecznościowej.
 1. Dyżury komunikacyjne
 • Dyżur komunikacyjny poświęcony akcji Wspólny Las i strategiom przygotowania się, aktywizacji i zaangażowania lokalnej społeczności.
 1. Opinie prawne
 • Opinia prawnika projektowego przygotowana dla grupy Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja;
 • Opinia prawna przygotowana dla grupy Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050.
 1. Centrum Wsparcia w lutym
 • Szkolenia w komunikacji w mediach społecznościowych;
 • Spotkanie leśnej szkoły – nagrania;
 • Opinie prawne;
 • Spotkanie online z ornitologiem;
 • Spotkanie online w sprawie NTG Nadleśnictwa Garwolin;
 • Aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Miękinia.
 1. Leśny Kolektyw w lutym
 • Inicjatywa Las Młochowski prosi o wyjaśnienie znaczenia gospodarstwa specjalnego w ochronie lasu przed wyrębem;
 • Alarm dla Klimatu Piaseczno relacjonuje złożenie moratorium na wycinki w Nadleśnictwie Chojnów;
 • Inicjatywa Lasy Lublinieckie prosi o odpowiedź na pytanie, czy ktoś spotkał się z zaplanowanymi rębniami w wysokości 1 mln m3 w jednym nadleśnictwie;
 • Inicjatywa Lasy Lublinieckie relacjonuje aktywność władz samorządowych w celu ochrony lasów przed wyrębem;
 • Publikujemy informację Ministerstwa Środowiska dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska na temat oczekiwań społecznych;
 • Mieszkańcy Gminy Michałowice wstrzymują rębnie w lesie;
 • Inicjatywa Ratujmy Las Mokrzański relacjonuje w ogólnopolskiej prasie niegospodarność, polityczną korupcję i nietransparentność Lasów Państwowych przebieg rozmów z leśnikami;
 • Zespół projektowy organizuje dyżur komunikacyjny, którego tematem są trendy w komunikacji marketingowej;
 • Obywatelski Toruń organizuje “Spacer między drzewami”;
 • Prawnik projektowy przygotował opinię dla grupy Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050;
 • Zespół projektowy zaktualizował interaktywną mapę Nadleśnictwa Miękinia dla grupy Ratujmy Las Mokrzański;
 • Zespół projektowy prosi o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej;
 • Relacja Stowarzyszenia Puszcza Mazowiecka i zespołu projektowego z Narady Techniczno- Gospodarczej Nadleśnictwa Garwolin;
 • Fundacja Las Naturalny relacjonuje wycinkę w Lesie Miejskim pod Giżyckiem i przebieg rozmów z władzami samorządowymi na temat przyszłości rozmów z Nadleśnictwem Giżycko;
 • Inicjatywa Las Tulecki – wspólna sprawa- składa pozew przeciwko leśnikom;
 • Inicjatywa SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński relacjonuje ;
 • Stowarzyszenie Żywica relacjonuje przebieg debaty DajmyDrzewomPrawo;
 • Relacja Inicjatywy Las Młochowski na temat trwającej wycinki w lesie;
 • Zespół projektowy publikuje półroczny i roczny raport z realizacji projektu;
 • Prawnik projektowy przygotował opinię dla grupy Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja;
 • Fundacja Lasy i obywatele publikuje zaktualizowaną mapę planowanych rębni w lasach.
 1. Aktualizacje map interaktywnych
 • Aktualizacja mapy Nadleśnictwa Miękinia dla grupy Ratujmy Las Mokrzański.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny