RAPORT Z PROJEKTU – KWIECIEŃ 2023

[Raport]

Raport miesięczny z realizacji projektu – kwiecień 2023

Contents

I. KONSULTACJE MAILOWE I TELEFONICZNE

3.IV. Ratujmy Las Mokrzański- rozmowa o 3 wydzieleniach leśnych, w których leśnicy zaplanowali wycinkę starych dębów. Udzielenie wskazówek dotyczących wizji terenowej z leśnikami na powierzchni – protokołowanie rezultatów wizji terenowej w celu uzyskania dowodu na zaistniałe wydarzenia/ stwierdzenia/ stanowiska osób i wspólny z leśnikami komunikat prasowy w celu uniknięcia propagandowej wersji wydarzeń opublikowanej przez leśników na stronie www nadleśnictwa.

3.IV Inicjatywa Protest Porszewice- temat sposobu wysłania listy proponowanych obszarów jako lasy społeczne do BULiGL w związku z tym, że nadleśnictwo Grotniki samo sporządziło listę lasów społecznych i wysłało je na własną rękę, bez konsultacji ze społeczeństwem do BULiGL w celu opracowania wskazówek.

3.IV. Alarm dla klimatu Piaseczno- Zaopiniowanie pisma, które grupa otrzymała od RDLP Warszawa w sprawie wniosku PILCH o moratorium na wycinkę lasów do czasu opracowania obszarów stanowiących lasy społeczne. Omówienie zagadnienia interesu społecznego/ publicznego w kontekście dokumentu Planu Urządzenia Lasu na który powołują się leśnicy z RDLP w piśmie do PILCH. Moja teza 1 – Zarządzenie 58 w tym pilne wyznaczenie lasów społecznych jest w interesie społecznym/ publicznym bardziej, niż realizacja Planu Urządzenia Lasu na obszarach, które zostały zdiagnozowane jako lasy aspirujące do włączenia na listę lasów społecznych. Moja teza 2 – Realizacja PUL a tym samym rębni na obszarach zdiagnozowanych jako lasy aspirujące do włączenia na listę lasów społecznych, jest sprzeczne z interesem społecznym/ publicznym. Prośba do grupy o skonsultowanie sprawy z prawnikiem

4.IV. Ratujmy Las Mokrzański- omówienie kwestii lasów społecznych i rozwiązań prawnych

4.IV. Fundacja Dom Pokoju- rozmowa na temat szkolenia stacjonarnego z komunikacji i negocjacji. Prośba pani Doroty Whitten o zwrotne informacje od grup, na temat ich działalności w celu przygotowania warsztatów w oparciu o studium przypadku grup.

6.IV. Alarm dla klimatu Piaseczno- propozycja dla grupy przygotowania własnego portfolio, które będzie wskazywało na dotychczasowe doświadczenia i kompetencje, działanie w interesie publicznym i rolę rzeczniczą. Propozycja ma na celu ugruntowanie wiarygodności grupy na etapach wchodzenia w fora dyskusyjne dotyczące lasów społecznych a także zapobieganie wykluczeniu z dyskusji na rzecz innych grup, nie posiadających kwalifikacji np. kół gospodyń wiejskich.

12.IV Las Tulecki- wspólna sprawa- konsultacje dotyczące sytuacji w Poznaniu.

27.IV Alarm dla klimatu Piaseczno- rozmowa dotycząca strategii postępowania wobec planowanego przedsięwzięcia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, również w kontekście lasów i skarg do KE

II. SZKOLENIA ONLINE

Ratujmy Las Turczyński- szkolenie z leśnictwa.

III. SPOTKANIA ONLINE:

12.IV. Grupa Las Wiączyński- spotkanie online dotyczące współpracy przy wykonywaniu badań przez ekspertów projektowych. W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy i lokalni eksperci Uniwersytetu Łódzkiego. Temat dotyczył szerszych badań i waloryzacji Puszczy Łódzkiej i zaangażowania ekspertów do badań Lasu Wiączyńskiego w ramach projektu. W trakcie spotkania ustalono zakres prac, potrzebę przygotowania interaktywnej mapy, rozmowy z nadleśnictwem w sprawie badań, zaangażowanie uczelni w dialog. Po spotkaniu odbyła się rozmowa, w trakcie której omówiono zaangażowanie osób decyzyjnych z uczelni w wytypowanie ścieżek dydaktycznych w Lesie Wiączyńskim, wpisanie już wykonywanych badań w program nauczania uczelni a tym samym zabezpieczenie Lasu Wiączyńskiego przed wycinką.

IV. PLANY URZĄDZENIA LASU – KONSULTACJE SPOŁECZNE I OPINIOWANIE

20. IV. Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka- przygotowanie uwag do projektu Planu Urządzenia Lasu i komentarzy do uwag opracowanych przez grupę.

V. WSPARCIE W KAMPANII MEDIALNEJ

Zielone Wrzosy- Toruń- Pomoc w projekcie graficznym- stworzenie projektu ulotki/ plakatu. Pomoc w zakresie petycji, kampanii informacyjnej, strony www i pomysłów na spoty.

VI. LEŚNY KOLEKTYW W KWIETNIU

2 kwietnia- włamanie i przejęcie konta Antoniego Kostki. Pilna potrzeba usunięcia Antoniego Kostki z listy znajomych, w celu uniknięcia wycieku wrażliwych informacji dotyczących działalności grup projektowych.

4 kwietnia- Grupa SupraśLas- relacjonuje swoje zaangażowanie w wyznaczanie lasów społecznych na obszarze Nadleśnictwa Supraśl.

7 kwietnia- Inicjatywa Las Młochowski- relacjonuje spotkanie leśnej grupy roboczej powołanej w gminie Podkowa leśna przez Lasy Państwowe.

7 kwietnia- Alarm dla klimatu Piaseczno- motywuje do udziału w konsultacjach publicznych przedsięwzięcia Centralnego Portu Komunikacyjnego.

13 kwietnia- Inicjatywa Las Młochowski- publikuje uchwałę miasta Podkowa leśna w sprawie wstrzymania eksploatacji gospodarczej Lasu Młochowskiego.

14 kwietnia- Las Tulecki- wspólna sprawa- relacja lidera grupy w lokalnej prasie na temat zaangażowania przedstawicieli UAM w Poznaniu w akcje propagandowe PGL LP sadzenia lasu w okresie wyborczym.

19 kwietnia- Las Tulecki- wspólna sprawa- lider współpracujący z grupą, relacjonuje negocjacje dotyczące wyznaczenia lasów społecznych w Nadleśnictwie Łopuchówko.

19 kwietnia- Stowarzyszenie Żywica- relacjonuje swoją ostatnią aktywność: przygotowanie mapy drzew pomnikowych w okolicy Oborników Śląskich i przekazaniu listy drzew do burmistrza w celu formalnej ochrony.

22 kwietnia- Inicjatywa Las Miejski w Gajewie koło Giżycka- relacjonuje piękno lasu.

24 kwietnia- Grupa SupraśLas- relacjonuje piękno lasu.

26 kwietnia- Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka- otrzymuje uwagi do projektu PULu Nadleśnictwa Garwolin.

29 kwietnia- Inicjatywa Las Miejski w Gajewie koło Giżycka- zaprasza na majówkę w lesie, w tym do gry terenowej “Poszukiwanie zaginionych uroczysk”.

29 kwietnia- Ratujmy Las Mokrzański- relacjonuje spotkanie z leśnikami w celu ustalenia sposobu ochrony kilkudziesięciu dębów przed wycinką.

30 kwietnia- Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy- relacjonuje majówkę w lesie.

30 kwietnia- Las Rokietnicko- Miechowski- relacjonuje majówkę w lesie.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny