Raport z realizacji projektu

25 grup z całej Polski korzysta z naszej oferty pomocy merytorycznej w ramach projektu “Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Grupy strażnicze w ramach projektu otrzymały dotychczas:
 •  230 konsultacji mailowych i telefonicznych w tematach dotyczących m.in. bieżących działań i długoterminowej strategii działania, poszukiwania ścieżek do rozwiązywania problemów, prowadzenia monitoringu lasu, konsultacji pism i wniosków, ochrony gatunkowej, indywidualnych rekomendacji;
 •  74 wzory pism administracyjnych do zarządcy lasu, urzędów i organów UE;
 •  27 indywidualnych pisemnych rekomendacji wraz z instrukcjami do dalszego działania na rzecz lasu i społeczności lokalnej;
 •  24 interaktywne mapy składające się z 930 zobrazowań, aktualizowane min. o prace gospodarcze zaplanowane w lesie. Mapy pozwalają na analizę wpływu działań gospodarczych na las i społeczność lokalną;
 •  22 indywidualne szkolenia przeprowadzone w miejscu gdzie działają grupy. Szkolenia dotyczyły dialogu z leśnikami i jego etapów, strategii rozmów z zarządcą lasu, budowania sojuszu społeczno- samorządowego lub innych istotnych tematów, map interaktywnych, GPS, Standardu FSC, rozpoznawania siedlisk, gatunków wskaźnikowych dla starych lasów i ekologii lasu;
 •  20 ekspertów (specjalistów przyrodników, ekologów, leśników), wspierających grupy poprzez wykonane badania przyrodnicze w terenie finalizowane raportami, konsultacje pism do urzędów;
 •  14 szkoleń online: z leśnictwa i gospodarki leśnej, certyfikacji leśnictwa w systemie FSC, zastosowania cyfrowych map w ekologii, zagadnień dotyczących wykorzystania badań przyrodniczych do ochrony lasu, definiowania usług ekosystemowych lasu i ich wykorzystania do budowy głosu społecznego, zagadnień dotyczących ochrony strefowej ptaków drapieżnych;
 •  8 szkoleń dotyczących tworzenia i prowadzenia kampanii medialnej (Leśna Szkoła);
 •  5 opinii prawnych w sprawach dotyczących ochrony przyrody, postępowań administracyjnych, kompetencji urzędów i prawa ochrony środowiska UE;
 •  4 obszerne listy komentarzy i wskazówek do Planów Urządzenia Lasu;
 •  2 szkolenia online z zakresu efektywnej komunikacji, walki z oporem i negocjacji;
Projekt wspierania leśnych grup strażniczych trwa do końca września 2023, przed nami jeszcze wiele szkoleń, konsultacji oraz wyjazdów, jak również kolejnych inwentaryzacji terenowych.