RAPORT Z PROJEKTU – LIPIEC 2022

[Raport]

Raport miesięczny z udzielonego wsparcia i konsultacji prowadzonych z grupami – lipiec 2022

1. Wydane opinie, przeprowadzone konsultacje telefoniczne i mailowe:

W miesiącu lipcu, przeprowadzono konsultacje z 11 grupami.

 • Las Młochowski x 3;
 • Las Tulecki- wspólna sprawa x 2;
 • Inicjatywa Lasy Lublinieckie x 2;
 • Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050;
 • Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy;
 • Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja;
 • Stowarzyszenie Ręką Dzieło;
 • Inicjatywa Protest Porszewice;
 • Ratujmy Puszczę Darżlunską;
 • Zielone Wrzosy- Toruń;
 • Ratujmy Las Turczyński.

2. Pomoc prawna

Prawnik projektowy udzielił porad dla 2 grup:

 • Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy;
 • Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja.

3. Raporty ekspertów

 • Las Młochowski – entomolog i botanik- pierwsze odkrycia gatunków z Czerwonych list;
 • Ratujmy Puszczę Darżlubską – briolog przedstawił raport z odkrytymi nowymi gatunkami wskaźnikowymi dla lasów pierwotnych

4. Szkolenia indywidualne

Odbyły się dwa szkolenia bezpośrednio u grup:

 • Inicjatywa Lasy Lublinieckie;
 • Alarm dla klimatu Piaseczno.

5. Rekomendacje udzielone dla grup

 • Bractwo Bartne i Polska 2050 (4964 znaki bez spacji);
 • Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy i Zielony Tenczynek (14851 znaków bez spacji);
 • Inicjatywa Protest Porszewice (7575 znaków bez spacji).

6. Nowe narzędzie w projekcie- szkolenia z negocjacji i komunikacji, wsparcie mediatorów

Uruchomiliśmy nabór na szkolenia online oraz stacjonarne prowadzenia negocjacji i komunikacji z leśnikami.

7. Szkolenia medialne – Leśna szkoła

Odbyło się jedno spotkanie w ramach przygotowań grup do własnej kampanii medialnej

8. Aktualizacja bazy danych pism administracyjnych

Dodano 16 nowych wzorów pism w sprawie ochrony lasów

9. Nowe narzędzia na Leśnym Kolektywie

 • rewizja standardu FSC dla Polski- konsultacje publiczne;
 • rekrutacja na szkolenia z negocjacji i komunikacji z leśnikami;
 • wykorzystanie gatunków reliktowych do ochrony lasu;
 • uwagi eksperta do gospodarki leśnej;
 • nowe zarządzenie GDLP w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej;
 • opinie prawnika na temat możliwości zaskarżenia planowanej inwestycji oraz możliwości zaskarżenia/ odwołania się do odmownej decyzji RDOŚ w sprawie powołania rezerwatu.

10. Aktualizacja Teczek Projektowych o nowe zasoby:

Teczki Projektowe są do dyspozycji każdej grupy, jako przestrzeń dyskowa i narzędzie wymiany informacji zarówno wewnątrz grupy jak i z zespołem projektowym.

 • Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy (wersja 1.2)
 • Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050 (wersja 1.2)
 • Ratujmy Puszczę Darżlubską (wersja 2.5)
 • Las Młochowski (wersja 1.5)
 • Inicjatywa Protest Porszewice (wersja 1.4)
 • Alarm dla klimatu Piaseczno (wersja 1.4)
 • Inicjatywa Lasy Lublinieckie (wersja 1.3)

11. Przyjęcie do projektu dwóch nowych grup

 • One Ring Białołęka
 • One Ring Las Kabacki

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny