RAPORT Z PROJEKTU – STYCZEŃ 2022

[Raport]

Raport miesięczny z udzielonego wsparcia oraz konsultacji prowadzonych z grupami – styczeń 2022

W styczniu odbyły się:

 • 34 konsultacje powadzone z grupami mailowo, poprzez rozmowy telefoniczne, spotkania on-line

Konsultacje były udzielone dla 13 grup uczestniczących w projekcie

 • Grupa 1: 9 konsultacji
 • Grupa 2: 6 konsultacji
 • Grupa 3: 5 konsultacji
 • Grupa 4: 3 konsultacje
 • Grupa 5: 2 konsultacje
 • Grupa 6: 2 konsultacje
 • Grupa 7 do 13: 1 konsultacja

Powstały 4 ekspertyzy/opinie dotyczące gospodarki leśnej i ochrony przyrody/ strategii działania/ certyfikacji leśnictwa, na prośbę następujących grup:

 • Grupa 1 (gospodarka leśna i ochrona przyrody)
 • Grupa 2 (strategia działania x2)
 • Grupa 4 (certyfikacja leśnictwa)

Skargi:

Wpłynęła 1 skarga do Estonii, na jakość audytu gospodarki leśnej w systemie FSC FM

Spotkania z samorządem i wpływ na decyzje samorządów lokalnych:

 • odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, która pod wpływem Grupy 2, przekonała samorząd lokalny do poparcia w formie uchwały, postulatów społecznych zaprzestania wyrębu lasów ochronnych wokół dużej aglomeracji miejskiej w Polsce.

Spotkania konsultacyjne online z zewnętrznymi ekspertami:

 • odbyło się 1 spotkanie online z ekspertem w sprawie uchwały popierającej postulaty społeczne, zaprzestania wyrębu lasów ochronnych wokół dużej aglomeracji miejskiej w Polsce oraz w sprawie omówienia dalszej strategii działania.

Mapy interaktywne:

 • zostały wykonane aktualizacje map interaktywnych na platformie ArcGIS Online dla Grupy 1 oraz Grupy 4

Pozostałe:

Trwa rozbudowa listy ekspertów lokalnych. Na tę chwilę na liście jest 12 ekspertów. W projekt jest zaangażowany prawnik. Są podpisywane umowy współpracy z pierwszymi ekspertami, prawnik otrzymuje pierwsze sprawy do analizy.

Numeracja grup jest przypadkowa i będzie się zmieniać w kolejnych edycjach raportów miesięcznych

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny