RAPORT Z PROJEKTU – MAJ 2022

[Raport]

Raport miesięczny z udzielonego wsparcia oraz konsultacji prowadzonych z grupami – maj 2022

W maju odbyło się:

 • 6 konsultacji prowadzonych z grupami mailowo, poprzez rozmowy telefoniczne.

Konsultacje były udzielane dla 4 grup:

 • Las Tulecki- wspólna sprawa -3 konsultacje;
 • Las Młochowski – 1 konsultacja;
 • Inicjatywa Protest Porszewice – 1 konsultacja;
 • Alarm dla klimatu Piaseczno -1 konsultacja.

Odbyły się szkolenia online:

 • Szkolenie otwarte dla wszystkich grup, ze sposobu wykorzystania wyników badań briologicznych (wykonanych przez opłaconych ekspertów zatrudnionych w projekcie), do faktycznej ochrony lasu przed wycinką.

Zaktualizowano Centrum wsparcia:

 • Zakładka 'Grupy’: 16 wpisów;
 • Zakładka 'Warsztaty i szkolenia’: 1 wpis;
 • Zakładka 'Wydawnictwa’: 1 wpis.

Przyjęto i wykonano zlecenie na obróbkę danych przestrzennych w GISie:

 • Przygotowanie interaktywnej dla grupy Las Tulecki- wspólna sprawa, mapy zatytułowanej “RDLP Poznań- zagospodarowanie lasów ochronnych”, przedstawiającej 35 warstw dotyczących lokalizacji lasów ochronnych, ich jakości i sposobu zagospodarowania rębniami gniazdowymi i zupełnymi. Mapa powstała na potrzeby trwających rozmów i planowanych negocjacji z leśnikami.

Powstała baza danych 23 wzorów pism administracyjnych do urzędów i leśników w sprawie ochrony lasu. Zaktualizowano bazę danych o 9 nowych wzorów pism.

Zaktualizowano Teczki Projektowe wszystkich grup:

 • dodano dokumentację, stanowiącą dowody na to, że leśnicy chronią relikty puszczańskie- mszaki i porosty stanowiące bioindykatory lasu pierwotnego.

Odbyły się wyjazdy do 4 grup:

 • Las na stadionie;
 • Stowarzyszenie Żywica;
 • Las Tulecki- wspólna sprawa;
 • Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja.

Powstały rekomendacje dla grup:

 • Las na stadionie – 10132 znaki;
 • Stowarzyszenie Żywica – 20298 znaków;
 • Las Tulecki- wspólna sprawa- 15102 znaki;
 • Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja- 7570 znaków.

Inne kluczowe sprawy:

 • na początku czerwca zainicjowano płatną współpracę z zespołem mediatorów.
 • uruchomiono w projekcie nowe narzędzie: wsparcie mediatorów do prowadzenia dialogu i negocjacji z Lasami Państwowymi.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny