RAPORT MIESIĘCZNY Z PROJEKTU – LIPIEC 2023

[Raport]

Raport miesięczny z realizacji projektu – lipiec 2023

I. Konsultacje mailowe i telefoniczne

 • 8 lipca – Grupa Kraina Dzierżykraja – pomoc w skonstruowaniu skargi do OLAF;
 • 9 lipca – Grupa AdkP – kwestie sojuszu z samorządem i zerwania współpracy z leśnikami przez podmioty miejskie i samorządy;
 • 9 lipca – Grupa SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński – rozmowa o Lesie Solnickim, kwestie wsparcia kancelarii prawnej. Jakość konsultacji społecznych PUL Nadleśnictwa Supraśl, kwestie skuteczności działania i wypalenia;
 • 14 lipca- Grupa Dolina Pasłęki – dopracowanie treści ankiety służącej do identyfikacji usług ekosystemowych i ich użytkowników w Lesie Miejskim Olsztyna. Dystrybucja ankiety do głównych użytkowników lasu.

II. Redagowanie pism

 • 8 lipca- Grupa Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja – przygotowanie treści pisma i wypełnienie interaktywnego formularza dla Europejskiego urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych w związku z planowaną budową obwodnicy miejscowości Człopa przez obiekt małej retencji wybudowany ze środków UE.

III. Dyżury konsultacyjne

 • 7 lipca – informacja dla wszystkich grup projektowych o terminie najbliższych konsultacji online.

IV. Wzory pism

 • 11 lipca – do repozytorium projektu załączono nowy wzór pisma – prośba do szkół o zerwanie współpracy z leśnikami przy organizacji wspólnych wydarzeń cyklicznych (https://archiwum.przyrodnicze.org/user)

V. Sprawozdania i raporty grup projektowych

 • 12 lipca – Grupa Inicjatywa Las Młochowski publikuje półroczny raport z działalności;
 • 12 lipca – Grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – publikuje raport z negocjacji prowadzonych z leśnikami.

VI. Opinie prawne[niedostępne do końca trwania projektu]

VII. Raporty z badań przyrodniczych

 • 18 lipca- Ekspertka z grupy Dziki Ruch Oporu zakończyła badania briologiczne u grupy Dolina Pasłęki i przedstawia wyniki badań;
 • 27 lipca – Ekspert z grupy SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński zakończył badania entomologiczne u grupy One Ring Białołęka i przedstawia wyniki badań.

VIII. Indywidualne rekomendacje dla grup

 • Grupa AdkP: Przygotowanie uwag do wybranych postulatów grupy. Łącznie 4888 znaków bez spacji.

IX. Leśny Kolektyw w lipcu

 • 1 lipca- Grupa Inicjatywa Las Młochowski informuje o trwającej wycince lasu;
 • 2 lipca – Inicjatywa NaszLasMiejski komunikuje postulaty wielu środowisk miejskich;
 • 3 lipca – Prezentacja multimedialna ze spotkania dotyczącego Lasu Miejskiego w Olsztynie;
 • 3 lipca – Grupa SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński prosi o wsparcie przy zbiórce pieniędzy;
 • 3 lipca – Grupa AdkP informuje o zbliżającym się terminie składania uwag do projektu rozbudowy drogi krajowej 79;
 • 4 lipca – Grupa Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja informuje o kończącym się postępowaniu środowiskowym zezwalającym na budowę obwodnicy przez infrastrukturę sfinansowaną ze środków UE;
 • 5 lipca – Wniosek do FSC w Bonn o przeprowadzenie interpretacji Standardu FSC;
 • 6 lipca- Grupa Las Tulecki – wspólna sprawa informuje o postępach w negocjacjach z miejscowymi Nadleśnictwami;
 • 7 lipca- informacja o nowym adresie Centrum Wsparcia https://archiwum.przyrodnicze.org/user;
 • 7 lipca- Grupa Ratujmy Las Mokrzański informuje o nowym nadleśniczym Nadleśnictwa Miękinia;
 • 7 lipca- Informacja dla grup projektowych o Dyżurach konsultacyjnych;
 • 10 lipca- Grupa Dolina Pasłęki informuje o szkodliwości planowanej inwestycji;
 • 10 lipca- Grupa Ratujmy Las Mokrzański wspiera grupę Dziki Ruch Oporu w walce o zachowanie lasów na górze Ślęża;
 • 10 lipca – Informacja dla grup projektowych o spotkaniu online – konsultacjach z komunikacji;
 • 11 lipca- publikacja wzoru pisma do szkół – prośby o zerwanie współpracy z leśnikami przy organizacji wydarzeń cyklicznych;
 • 12 lipca – Grupa Inicjatywa Las Młochowski publikuje półroczne sprawozdanie z działalności;
 • 12 lipca – Grupa AdkP raportuje wyniki negocjacji z Nadleśnictwem Chojnów;
 • 18 lipca- Ekspertka przedstawia wyniki badań briologicznych u grupy Dolina Pasłęki;
 • 22 lipca- Grupa Inicjatywa Las Młochowski informuje o planowanej wycince lasu, uzgodnionej w ramach dialogu z leśnikami;
 • 25 lipca – Informacja o skardze, jaką złożyli prawnicy z Fundacji ClientEarth do KE w sprawie jakości wdrażania przepisów dotyczących kontroli obrotu drewnem EUTR w Polsce;
 • 27 lipca- Ekspert raportuje zakończenie badań entomologicznych u grupy One Ring Białołęka;
 • 28 lipca- Informacja o rezygnacji przez RDLP w Białymstoku z certyfikatu FSC.

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny