RAPORT Z PROJEKTU – CZERWIEC 2022

[Raport]

Raport miesięczny z udzielonego wsparcia oraz konsultacji prowadzonych z grupami – czerwiec 2022

1. Szkolenia indywidualne

W czerwcu odbyły się szkolenia indywidualne u 5 grup:

 • Ratujmy dęby w Kleczy Dolnej;
 • Las Rokitnicko- Miechowski;
 • Las Młochowski;
 • Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy i Zielony Tenczynek;
 • Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050.

2. Rekomendacje dla grup

Po przeprowadzonych szkoleniach, zostały przygotowane rekomendacje dla poszczególnych grup.

 • Ratujmy dęby w Kleczy Dolnej – 8188 znaków bez spacji;
 • Las Rokitnicko- Miechowski – 6439 znaków bez spacji;
 • Las Młochowski – 8776 znaków bez spacji;
 • Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy i Zielony Tenczynek – 14851 znaków bez spacji;
 • Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050 – 4963 znaki bez spacji.

3. Rekomendacje udzielone w przyspieszonym trybie, bez wcześniejszego szkolenia

Niektóre grupy, otrzymały rekomendacje z pominięciem szkolenia, w wyniku nagłych zdarzeń, rzutujących na przyszłość lasów.

 • SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński – 12309 znaków bez spacji;
 • Las Tulecki – wspólna sprawa – telefonicznie po spotkaniu z leśnikami w ramach dialogu w sprawie lasów ochronnych Poznania.

4. Strategiczne spotkania z władzami miast oraz leśnikami

Spotkania tego typu mogą rzutować na jakość gospodarki leśnej i przyszłość lasów w Polsce.

 • Spotkanie zespołu projektowego z władzami miasta Augustów w sprawie wstrzymania rębni w lasach;
 • Spotkanie grupy 'Las Tulecki – wspólna sprawa’, z leśnikami oraz innymi interesariuszami w sprawie zaprzestania wyrębu lasów ochronnych Poznania.

5. Szkolenia online

Na życzenie jednej z grup, zostało przeprowadzone indywidualne szkolenie online.

 • szkolenie online z leśnictwa dla grupy Stowarzyszenie Żywica.

6. Aktualizacja bazy danych pism administracyjnych

Wzory pism administracyjnych, mogą być przydatne w kontrolowaniu leśnictwa, zdobywaniu wiedzy o tym, jak zarządzane są lasy i jakie są podejmowane decyzje w sprawie lasu.

 • 22 nowe wzory pism (łącznie 54 pisma).

7. Uruchomienie wsparcia przy powoływaniu nowych form ochrony przyrody

Od czerwca uczestnicy projektu mogą prosić o wsparcie w przygotowaniu dokumentacji oraz w procedowaniu powołania nowych form ochrony przyrody.

8. Nowe opinie prawnika na prośby grup:

Na prośby grup, prawnik projektowy udziela opinii prawnych.

 • Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja x 2;
 • Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy i Zielony Tenczynek.

9. Raporty ekspertów zatrudnionych w projekcie:

Zatrudnieni w projekcie eksperci przyrodnicy, są w trakcie wykonywania badań terenowych. Niektórzy z nich, finalizują już swoją pracę i przedstawiają raporty.

 • Ratujmy Puszczę Darżlubską – lichenolog;
 • Las Młochowski – ornitolog;
 • Inicjatywa Protest Porszewice – dendrolog.

10. Spotkanie online z zespołem mediatorów

Po spotkaniu podjęto dalsze ustalenia dotyczące zakresu współpracy z mediatorami, w kierunku szkoleń z prowadzenia dialogu i negocjacji.

11. Nowe narzędzia na Leśnym Kolektywie:

Członkowie Leśnego Kolektywu, w tym eksperci przyrodnicy, dzielą się swoją wiedzą i przydatnymi w ochronie lasu narzędziami.

 • ochrona lasów grądowych x 2;
 • lista roślin wskaźnikowych dla lasów naturalnych x 2;
 • ochrona gatunkowa bez odstępstw od zakazów przy realizacji gospodarki leśnej x 1;
 • definicje przydatne w ekologii x 1.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny