RAPORT Z PROJEKTU – LUTY 2022

[Raport]

Raport miesięczny z udzielonego wsparcia oraz konsultacji prowadzonych z grupami – luty 2022

W lutym odbyło się:

 • 20 konsultacji prowadzonych z grupami mailowo, poprzez rozmowy telefoniczne

Konsultacje były udzielane dla 11 grup:

Grupa 1: 5 konsultacji

Grupa 2: 3 konsultacje

Grupa 3: 2 konsultacje

Grupa 4: 2 konsultacje

Grupa 5: 2 konsultacje

Grupy 6- 11: 1 konsultacja

Odbyły się szkolenia online:

 • szkolenie z FSC
 • szkolenie z GIS

Odbyły się spotkania online z grupami:

 • Grupa 3
 • Grupa 4
 • Grupa 6

Zostały przeprowadzone konsultacje z ekspertami:

 • 7 konsultacji

Zawarto umowy zlecenie z ekspertami:

 • 4 ekspertów

Trwa podpisywanie umów z kolejnymi ekspertami:

 • 3 ekspertów

Powstały nowe interaktywne mapy:

 • 2 nowe mapy

Zaktualizowano interaktywne mapy:

 • 4 aktualizacje map

Przyjęto zlecenie na obróbkę danych przestrzennych w GISie:

 • 1 zlecenie w trakcie realizacji

Powstały Teczki Projektowe:

 • 12 nowych Teczek Projektowych

Numeracja grup jest przypadkowa i będzie się zmieniać w kolejnych edycjach raportów miesięcznych

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny