RAPORT PÓŁROCZNY – LIPIEC – GRUDZIEŃ 2022

[Raport półroczny]

Raport półroczny z udzielonego wsparcia oraz konsultacji z grupami (lipiec- grudzień 2022)

W ciągu pół roku realizacji projektu (01.07.2022 – 31.12.2022), grupy korzystały ze wsparcia ekspertów (10), np. ornitologów, botaników, entomologów. W projekcie jest 20 takich ekspertów, którzy wspierają grupy. Przygotowali oni 10 raportów z wykonanych badań przyrodniczych.

Przeprowadziliśmy intensywne szkolenia online (8) z wykorzystania social mediów w komunikacji i przygotowania przez każdą z grup, własnej kampanii medialnej.

Przeprowadziliśmy spotkania indywidualne (8) z grupami na obszarach, którymi się opiekują. Takie spotkania trwały zwykle 2 dni i składały się z wyjścia w teren oraz szkolenia z zagadnień zgłaszanych przez grupę w ankiecie rekrutacyjnej.

Po spotkaniach, grupy otrzymały pisemne rekomendacje i instrukcje do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów (237 tys. znaków bez spacji dla 13 grup).

Grupy skorzystały z pomocy prawnej (5).

Pomogliśmy w budowaniu strategii rozmów z leśnikami i samorządem lokalnym, w nawiązaniu współpracy z mieszkańcami.

Ponadto, w ciągu 6 miesięcy udzieliliśmy licznych konsultacji telefonicznych i mailowych (94), przeprowadziliśmy szkolenia online (5) z zagadnień wykorzystania badań przyrodniczych, definiowania usług ekosystemowych lasu i ich wykorzystania do budowy głosu społecznego, zagadnień dotyczących ochrony strefowej ptaków.

Przygotowaliśmy nowe mapy cyfrowe (2), które umożliwiają grupom lepsze zrozumienie gospodarki leśnej i zagrożeń dla lasu poprzez zawarte w nich analityczne zobrazowania terenu (116), przedstawiające sposób, w jaki zarządzany jest las. W tej chwili, grupy mają do dyspozycji kilkadziesiąt map cyfrowych całych nadleśnictw (24), które zawierają analityczne zobrazowania (930). Mapy cyfrowe w ciągu 6 miesięcy aktualizowaliśmy (12), spełniając prośby zamieszczenia w nich dodatkowych analitycznych zobrazowań (89), które grupy samodzielnie zdobywają.

Bazę wzorów pism administracyjnych, zaktualizowaliśmy dwukrotnie (20).

Grupy mają do dyspozycji 20 gotowych scenariuszy ochrony lasu, gotowych do modyfikacji i wdrożenia lokalnie.

Spotykamy się online z grupami (3), w celu szczegółowego omówienia kluczowych spraw.

Uczestnicy projektu mają do dyspozycji Centrum Wsparcia, na którym są zamieszczanie niepubliczne materiały i posty związane z aktywnością grup. W ciągu ostatnich 6 miesięcy pojawiło się tam nowe posty (76).

Uczestnicy projektu są również na zamkniętej grupie na Facebooku o nazwie Leśny Kolektyw. Tam wymieniają się rezultatami z ochrony lasu. W ciągu ostatnich 6 miesięcy pojawiły się tam liczne posty (307). Grupy relacjonują swoje działania (74), publikowane są narzędzia pomocne w ochronie lasu (71), publikowane są relacje z szkoleń indywidualnych u grup (30). Grupy proszą o wsparcie i otrzymują odpowiedzi od innych grup (26). Ponadto, na Leśnym kolektywie pojawiają się tematy dotyczące samej gospodarki leśnej (19), spraw organizacyjnych (17), certyfikacji leśnictwa w systemie FSC (16), szkoleń online (16), współpracy z ekspertami projektowymi (13) spotkań w ramach Leśnej szkoły (13) i inne.   Wciągu ostatnich 6 miesięcy opublikowaliśmy miesięczne raporty z realizacji projektu (6) oraz jeden raport półroczny za okres styczeń- czerwiec. Raporty miesięczne szczegółowo podsumowują postępy projektu i zaangażowanie poszczególnych grup.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny