RAPORT Z PROJEKTU – MARZEC 2023

[Raport]

Raport miesięczny z realizacji projektu – marzec 2023.

1.Konsultacje mailowe i telefoniczne

 • Inicjatywa Alarm dla klimatu Piaseczno – kwestie obszarów Natura 2000 i włączenia wydzieleń do obszaru N2000;
 • Inicjatywa SuopraśLas i Ratujmy Las Turczyński – kwestie dialogu z leśnikami, aspekty hodowli lasu- przygotowanie dla grupy szkolenia indywidualnego online;
 • Inicjatywa Alarm dla klimatu Piaseczno – rozmowa o przygotowaniu dla grupy oraz radnych szkolenia online z leśnictwa i rozmów z leśnikami;
 • Inicjatywa Ratujmy Las Mokrzański – obszerne konsultacje: kwestie przepisów zabraniających rębni przy ciekach. Omówienie jakości rozmów z leśnikami, zrywanie przez leśników podjętych uzgodnień, omówienie przygotowania się do wizji terenowej z leśnikami- wskazanie na możliwe pułapki i rozegrania dyplomatyczne oraz medialne ze strony leśnej, kwestie weryfikacji drzew w terenie, tuż przed wizją terenową, omówienie argumentów dynamiki, struktury i stabilności siedlisk jako podstawy naukowej do zaprzestania wyrębu. Relacja grupy z przeprowadzonej wizji.

2. Szkolenia online

 • Czy wciąż warto prowadzić komunikację na facebooku [nagranie na CW];
 • Jak zbudować społeczność? [nagranie na CW];
 • Tworzenie strategii komunikacji [nagranie na CW].

3. Szkolenia z komunikacji i negocjacji

 • Grupy, które zgłosiły się na szkolenie- przygotowują studium przypadku dla prowadzących szkolenie.

4. Opinie prawne

 • Analiza prawna – możliwości zaskarżenia PUL na podstawie obowiązujących przepisów w kontekście wyroku TSUE z 2.03.2023 r.

5. Redagowanie pism

 • Inicjatywa Alarm dla klimatu Piaseczno – krótka opinia na temat pisma powołującego grupę leśną w gminie Piaseczno. Wskazanie na potrzebę uwypuklenia zagadnienia usług ekosystemowych i ich lokalizacji, jako podstawy do wyznaczenia lasów społecznych.

6. Indywidualne opinie dla grup

 • Inicjatywa Alarm dla klimatu Piaseczno – opinia na temat odpowiedzi RDLP Warszawa na wniosek PULCH o moratorium na wycinkę drzew w lasach wokół Warszawy. Wskazanie na potrzebę wykonania opinii prawnej przez prawnika projektowego co do kontekstu „interesu społecznego”;
 • Inicjatywa Protest Porszewice – Opinia na temat kwalifikacji przez Nadleśnictwo Grotniki lasu porszewickiego, jako obszaru oddziaływania społecznego;
 • Inicjatywa Bractwo Bartne i Polska 2050- konsultacje dotyczące powołania lasów HCVF 6 w Nadleśnictwie Augustów.

7. Leśny Kolektyw w marcu

 • Inicjatywa Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy – RDOŚ Kraków odrzuciła wniosek o powołanie rezerwatu;
 • Inicjatywa SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński – Nadleśnictwo Supraśl rozpoczyna prace nad nowym Planem Urządzenia Lasu i wyznaczaniem lasów społecznych;
 • Inicjatywa Protest Porszewice – Nadleśnictwo Grotniki wyznacza lasy społeczne bez udziału społeczeństwa;
 • Inicjatywa Alarm dla klimatu Piaseczno – otwarcie platformy współpracy dla utworzenia Zielonego Pierścienia Warszawy;
 • Inicjatywa Ratujmy Las Mokrzański – ustanowienie użytku ekologicznego w Lasku Oporowskim coraz bliżej;
 • Opinia prawna – ocena możliwości zaskarżenia PUL na podstawie dotychczasowych przepisów w kontekście wyroku TSUE z dnia 2 marca 2023 r. – propozycja doradztwa prawnego dla grup projektowych;
 • Grupy projektowe zgłaszają zapotrzebowania na badania przyrodnicze;
 • Inicjatywa Las Młochowski donosi o wycince lasu w Podkowie leśnej wbrew oczekiwaniom społecznym;
 • Odszedł nasz kolega Piotr Romanowski;
 • Inicjatywa Ratujmy Las Mokrzański relacjonuje protest mieszkańców przez RDLP Wrocław w obronie lasów;
 • Inicjatywa Zielone Wrzosy – Toruń relacjonuje przebieg debaty społecznej „Wrzosowisko: Spór o Miasto Szczęśliwe;
 • Inicjatywa SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński relacjonuje wycinkę w Lesie Pietrasze na obszarze 50 ha.;
 • Inicjatywa Stowarzyszenie Żywica relacjonuje podcast z audycji radiowej o konieczności zmian w prawie, aby skuteczniej chronić drzewa;
 • Inicjatywa Ratujmy Las Mokrzański relacjonuje wykonane badania drzew wyznaczonych do wycinki;
 • TSUE wydał wyrok w sprawie lasów.

8. Centrum Wsparcia w marcu (https://przyrodnicze.org/user)

 • pełna treść analizy prawnej możliwości zaskarżenia Planu Urządzenia Lasu;
 • zapisy na szkolenie stacjonarne z komunikacji i negocjacji z Lasami Państwowymi;
 • nagrania ze szkoleń online: Czy wciąż warto prowadzić komunikację na Facebooku (3 min.). Jak zbudować społeczność (5.30 min). Tworzenie strategii komunikacji (10 min.);
 • pełna treść opinii na temat samodzielnej, bez udziału społeczeństwa, kwalifikacji przez Nadleśnictwo Grotniki lasów jako obszarów oddziaływania społecznego.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny