RAPORT Z PROJEKTU – KWIECIEŃ 2022

[Raport]

Raport miesięczny z udzielonego wsparcia oraz konsultacji prowadzonych z grupami – kwiecień 2022

W kwietniu odbyło się:

  • 19 konsultacji prowadzonych z grupami mailowo, poprzez rozmowy telefoniczne

Konsultacje były udzielane dla 12 grup:

  • SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński: 5 konsultacji;
  • Stowarzyszenie Żywica: 2 konsultacje;
  • Ratujmy Las Mokrzański: 2 konsultacje;
  • Inicjatywa Protest Porszewice: 2 konsultacje;
  • Las Młochowski: 2 konsultacje;
  • Inicjatywa Lasy Lublinieckie: 1 konsultacja;
  • Ratujmy Dęby w Kleczy Dolnej: 1 konsultacja;
  • Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy: 1 konsultacja;
  • Las Tulecki- wspólna sprawa: 1 konsultacja;
  • Zielone Wrzosy- Toruń: 1 konsultacja;
  • Ratujmy Puszczę Darżlubską: 1 konsultacja.

Odbyły się szkolenia online:

  • Otwarte szkolenie z GISu- II edycja
  • Spotkania Leśnej szkoły – 12 i 27 kwietnia

Indywidualne wskazówki dla grup:

  • grupa SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński: „Wskazówki w związku z rozmowami nad zaprzestaniem wyrębu lasów ochronnych Białegostoku oraz zbliżającym się audytem FSC”
  • grupa SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński: „Podsumowanie dotyczące odpowiedzi Nadleśnictwa Dojlidy w sprawie postulatów organizacji pozarządowych zaprzestania wyrębu lasów”.

Zaktualizowano Centrum wsparcia:

  • Zakładka 'Grupy’: 20 wpisów;
  • Zakładka 'Warsztaty i szkolenia’: 5 wpisów;
  • Zakładka 'Wydawnictwa’: 1 wpis.

Przyjęto i wykonano zlecenie na obróbkę danych przestrzennych w GISie:

  • grupa Ratujmy Las Mokrzański – zamieszczenie w interaktywnej mapie Nadleśnictwa Miękinia (ArcGIS Online), danych przestrzennych otrzymanych od leśników, w ramach konsultacji społecznych nowego PULu Nadleśnictwa Miękinia.

Zaktualizowano Teczki Projektowe następujących grup:

  • NOWA TECZKA PROJEKTOWA – STOWARZYSZENIE RĘKĄ DZIEŁO (1.5);
  • NOWA TECZKA PROJEKTOWA – SUPRAŚLAS – RATUJMY LAS TURCZYŃSKI (1.3);
  • TECZKA PROJEKTOWA – INICJATYWA LASY LUBLINIECKIE (1.1);
  • TECZKA PROJEKTOWA – LAS NA STADIONIE (1.1);
  • TECZKA PROJEKTOWA – OBYWATELSKI TORUŃ (1.2);
  • TECZKA PROJEKTOWA – RATUJMY PUSZCZĘ DARŻLUBSKĄ (1.9);
  • TECZKA PROJEKTOWA – STOWARZYSZENIE KRAINA DZIERŻYKRAJA (1.7);
  • TECZKA PROJEKTOWA – STOWARZYSZENIE ŻYWICA (1.2);
  • TECZKA PROJEKTOWA – ZIELONE WRZOSY – TORUŃ (1.2).

Odbyły się wyjazdy do 4 grup:

  • Stowarzyszenie Ręką Dzieło;
  • Ratujmy Puszczę Darżlubską;
  • Zielone Wrzosy- Toruń;
  • Obywatelski Toruń;

Powstały rekomendacje dla grup:

  • Stowarzyszenie Ręką Dzieło – 2007 znaków bez spacji;
  • Ratujmy Puszczę Darżlubską – 7326 znaków bez spacji;
  • Zielone Wrzosy- Toruń – 7221 znaków bez spacji;
  • Obywatelski Toruń – 6214 znaków bez spacji.

Na dzień 6 maja 2022 zatrudniono w ramach projektu 16 ekspertów

  • ornitologia: 4 ekspertów;
  • lichenologia/briologia: 1 ekspert;
  • lichenologia: 1 ekspert;
  • lichenologia/ ornitologia: 1 ekspert;
  • fitosocjologia: 1 ekspert;
  • przewodnik- przyrodnik: 1 ekspert;
  • zoologia: 1 ekspert;
  • botanika/biologia: 1 ekspert;
  • dendrologia- arborystyka: 1 ekspert;
  • dendrologia: 1 ekspert;
  • ochrona przyrody: 1 ekspert;
  • oceny oddziaływania na środowisko: 1 ekspert;
  • entomologia: 1 ekspert.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny