RAPORT Z PROJEKTU – GRUDZIEŃ 2021

[Raport]

Raport miesięczny z udzielonego wsparcia oraz konsultacji prowadzonych z grupami – grudzień 2021

W grudniu odbyło się:

 • 26 konsultacji prowadzonych mailowo, poprzez rozmowy telefoniczne, spotkania on-line

Konsultacje były udzielone dla 8 grup uczestniczących w projekcie:

 • Grupa 1: 6 konsultacji
 • Grupa 2: 5 konsultacji
 • Grupa 3: 5 konsultacji
 • Grupa 4: 3 konsultacje
 • Grupa 5: 3 konsultacje
 • Grupa 6: 2 konsultacje
 • Grupa 7: 1 konsultacja
 • Grupa 8: 1 konsultacja

Powstały dwie ekspertyzy/opinie dotyczące gospodarki leśnej na prośbę następujących grup:

 • Grupa 3
 • Grupa 4

Audyty

 • odbył się audyt gospodarki leśnej w systemie FSC FM, do którego Grupa 1 została przygotowana przez zespół projektowy

Konsultacje społeczne prac gospodarczych w lasach

HCVF:

 • odbyły się konsultacje prac w lasach HCVF na 2022 r., w których wzięły udział Grupa 5 i Grupa 3, przy wsparciu merytorycznym zespołu projektowego

Spotkania z samorządem

 • odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, w którym, na prośbę Grupy 4 uczestniczył przedstawiciel zespołu projektowego

Powoływanie form ochrony przyrody i lasów HCVF 6

 • Grupa 5 samodzielnie złożyła wniosek o powanie HCVF 6, który ma wsparcie samorządu oraz Ministerstwa Kultury o Dziedzictwa Narodowego
 • Grupa 3 przy konsultacji z zespołem projektowym, uzyskała pełne poparcie dwóch gmin dla powłania HCVF 6 w cennym lesie

Mapy interaktywne:

 • zostały wykonane aktualizacje map interaktywnych na platformie ArcGIS Online dla Grupy 2 oraz Grupy 4

Numeracja grup jest przypadkowa i będzie się zmieniać w kolejnych edycjach raportów miesięcznych

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny