RAPORT MIESIĘCZNY Z PROJEKTU – SIERPIEŃ- WRZESIEŃ (PAŹDZIERNIK) 2023

[Raport]

Raport miesięczny z realizacji projektu – sierpień- wrzesień (październik) 2023

I. Konsultacje mailowe i telefoniczne

 • 9 sierpnia – Grupa Stowarzyszenie Żywica . Temat składania uwag do konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiany legislacyjne w tym zakresie, propozycja wpisania proponowanych form ochrony przyrody ze skrótem zapisu o tym, jak będzie prowadzona ochrona czynna. Kontakt do grup AdkP i Ratujmy Las Mokrzański.
 • 19 września – Grupa Dolina Pasłęki. Pomoc w kontaktach z RDOŚ w Olsztynie. Wysłanie wrażliwych danych o lokalizacji wymierającego gatunku- granicznik płucnik na obszarze projektowanego rezerwatu Ostrowin.

II. Redagowanie pism

 • null

III. Dyżury konsultacyjne

 • null

IV. Wzory pism

 • null

V. Sprawozdania i raporty grup projektowych

 • null

VI. Opinie prawne

[niedostępne do końca trwania projektu]

VII. Raporty z badań przyrodniczych

 • Grupa Dolina Pasłęki – raport z badań przyrodniczych wykonany przez fitosocjologa pn. “Roślinność lasów miejskich w Olsztynie na przykładzie wybranych fragmentów”;
 • Grupa One Ring Las Kabacki – raport z badań przyrodniczych wykonanych przez fitosocjologa.

VIII. Indywidualne rekomendacje dla grup

 • null

IX. Spotkania z samorządami

 • 19 września – spotkanie w Sali sesyjnej Rady Miasta Olsztyna – przedstawienie opracowania “Ustalenie zakresu gospodarki leśnej na lata 2024 – 2033 w obszarach Lasu Miejskiego w Olsztynie, świadczących usługi ekosystemowe dla mieszkańców Olsztyna i okolic”

X. Szkolenia

 • 24 sierpnia Szkolenie z efektywnej komunikacji i negocjacji. Został przeprowadzony cykl dwóch spotkań online dla uczestników projektu;
 • 26 września – Szkolenia z wystąpień publicznych. W ramach naszego projektu „“Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych”, udało nam się przygotować świetne szkolenie o tematyce wystąpień publicznych w formie webinarów, w którym dowiecie się co jest najważniejsze w prezentacji siebie i tematów, które są dla nas ważne. Zdobędziecie też cenną wiedzę nt. aspektów technicznych nagrywania i montowania materiałów wideo. Szkolenie jest podzielone na odcinki, które nie tylko oddzielają poszczególne tematy, ale też zakładają samodzielne lub grupowe ćwiczenia, które należy wykonać pomiędzy odcinkami. Polecam poświęcić jeden wieczór i spokojnie obejrzeć webinary, wykonując po kolei zadane ćwiczenia. Szkolenie jest dostępne jedynie dla uczestników projektu, filmiki będą widoczne tylko po zalogowaniu się na maile Liderów grup. Jest to ważne zabezpieczenie dla tych materiałów, proszę o niekopiowanie i nie odtwarzanie w miejscach publicznych nagrań z webinarów projektowych. Zabroniona jest również publikacja materiałów w mediach społecznościowych lub na stronach www.

XI. 23- 24 września – Kampania LasySięLiczą

Wspólnie zainicjowaliśmy ponad 50 wydarzeń w całej Polsce. Razem dotarliśmy do ponad 4 mln osób z informacją, że lasy się liczą! Około 2000 osób w całej Polsce na spacerach, wycieczkach krajoznawczych i innych aktywnościach plenerowych w ramach lokalnych wydarzeń. Dziękujemy wszystkim inicjatywom i ruchom społecznym za niesamowitą mobilizację i zaangażowanie! To co robicie ma wielką moc! Kolejne tysiące osób na leśnych wyprawach solo. Tu wielkie uściski dla grzybiarek i grzybiarzy. Niezliczona liczba wiadomości, komentarzy, udostępnień. Debata o przyszłości polskich lasów jest ważna jak nigdy dotąd!

XII. Zamknięcie projektu

Odbyło się spotkanie online zamykające projekt. Na spotkaniu zostały przedstawione grupy projektowe i główne rezultaty projektu. Nagranie ze spotkania jest publicznie dostępne.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny