RAPORT Z PROJEKTU – GRUDZIEŃ 2022

[Raport]

Raport miesięczny z udzielonego wsparcia i konsultacji prowadzonych z grupami – grudzień 2022

 1. Wizyty interwencyjne u grup
 • Alarm dla klimatu Piaseczno

2. Rekomendacje dla grup

 • Alarm dla klimatu Piaseczno (37739 znaków bez spacji)

3. Konsultacje mailowe i telefoniczne

 • 3 grudnia: Inicjatywa Lasy Lublinieckie (temat rębni w cennym wydzieleniu. Nadanie innego celu hodowlanego. Zmiana na gospodarstwo specjalne lub intensywnego oddziaływania społecznego);
 • 3-4 grudnia: Inicjatywa Dolina Pasłęki (Szkolenie dla grupy Inicjatywa Dolina Pasłęki – rozpoznawanie mszaków, przygotowanie szkieletu merytorycznego rezerwatu);
 • 5 grudnia: Inicjatywa Dolina Pasłęki (formułowanie wniosku o informację publiczną- wydzielenia dla Lasu Miejskiego Olsztyna);
 • 6 grudnia: Alarm dla klimatu Piaseczno (spotkanie z leśnikami na zrębie- rekomendacje – raport);
 • 10 grudnia: Inicjatywa /dolina Pasłęki (przygotowanie komentarzy do uPUL Lasu Miejskiego w Olsztynie);
 • 12 grudnia: Las Tulecki- wspólna sprawa (doradztwo w sprawie zaangażowania prawników, finansowanie prawników z projektu);
 • 12 grudnia: Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka (intensywne trzebieże w lesie wnioskowanym jako społeczny. Wskazanie działań);
 • 12 grudnia: Fundacja Bractwo Bartne (problemy z posiedzeniem radnych, którzy nie chcą punktowej formy ochrony przyrody- 17 drzew do wycięcia – zalecenie kontaktu z prawnikiem projektowym);
 • 13 grudnia: Ratujmy Puszczę Darżlubską (pomoc w doprecyzowaniu wniosku o informację publiczną, po negatywnej odpowiedzi leśników na wcześniejszy wniosek);
 • 14 grudnia: Ratujmy Puszczę Darżlubską (skuteczne wysyłanie informacji o środowisku, wymagania siedliskowe mszaków i porostów- materiały, sposób nawiązania kontaktu z BULiGL);
 • 14 grudnia: Alarm dla klimatu Piaseczno (pytania o nadleśnictwo Kobiór i przekierowanie wsparcia do Piotr Klub w sprawie PULi);
 • 16 grudnia: Las Tulecki- wspólna sprawa (korespondencja odnośnie pomocy prawnej);
 • 17 grudnia: Ratujmy Puszczę Darżlubską (przygotowanie pism w związku z lokalizacją gatunków chronionych, kontakt z BULiGL- wypracowanie nieformalnej ścieżki);
 • 19 grudnia: Las Tulecki- wspólna sprawa (korespondencja w sprawie finansowania prawników);
 • 20 grudnia: Las Tulecki- wspólna sprawa (obsługa prawna- finansowanie prawników z projektu);
 • 20 grudnia: Alarm dla klimatu Piaseczno (temat rębni V, która według leśników będzie zła, bo będzie wszędzie. Podnoszenie przez leśników aspektów pozyskania drewna jako kluczowych dla osób potrzebujących drewno. Odwołanie do raportu wykonanego szóstego grudnia- aspekty sposobu realizacji rębni V, identyfikacji usług ekosystemowych i użytkowników tych usług);
 • 21 grudnia: Inicjatywa Dolina Pasłęki (doradztwo w związku z negatywną odpowiedzią leśników na wniosek o informację publiczną. Dookreślenie wniosku);
 • 21 grudnia: Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka (przygotowanie obszernej propozycji argumentów do ochrony cennych wydzieleń);
 • 22 grudnia: Inicjatywa Dolina Pasłęki (wniosek o informację publiczną w formacie shapefile, którego leśnicy nie mają. Dookreślenie informacji w celu skutecznej finalizacji postępowania);
 • 22 grudnia: Inicjatywa Dolina Pasłęki (opinie w sprawie planowanej wycinki w prywatnym lesie z dębami w wieku 200- 300 lat);
 • 22 grudnia: Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka (przygotowanie obszernych propozycji uwag do PULu);
 • 28 grudnia: Alarm dla klimatu Piaseczno (pytania o aspekty kontroli obywatelskiej, dokumentacja dotycząca kontroli obywatelskiej- podstaw prawnych, definicja stron zaangażowanych);
 • 28 grudnia: Inicjatywa SupraśLas (rozmowy w sprawie dalszego postępowania w związku z „ukrytym” audytem FSC przeprowadzonym przez SGS Polska w RDLP Białystok).

4. Szkolenia online

 • Szkolenie z komunikacji efektywnej cz. II

5. Dyżury komunikacyjne

 • 7 grudnia- dyżur komunikacyjny
 • 15 grudnia – dyżur komunikacyjny

6. Audyty FSC

 • 12 grudnia – uwagi do audytu FSC w RDLP Białystok, powiadomienie samorządowców, użytkowników lasu. Skargi do ASI na ukrywanie audytu przez stronami zaangażowanymi.

7. Plany Urządzenia Lasu – konsultacje społeczne i opiniowanie

 • Inicjatywa Dolina Pasłęki- komentarze do uPULu dla Lasu Miejskiego Olsztyna
 • Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka- przygotowanie obszernych propozycji uwag do PULu)

8. Raporty ekspertów

 • Zielony Tenczynek- ekspertyza z wykonanych badań botanicznych

9. Opinie

 • Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka – propozycje argumentów do dyskusji na Nadleśnictwem Celestynów
 • Alarm dla klimatu Piaseczno – Raport z audytu społecznego – rekomendacje dla grupy

10. Leśny Kolektyw w listopadzie

 • Relacje inicjatyw z ochrony lasu: 14
 • Leśna szkoła: 5
 • Gospodarka leśna: 4
 • Narzędzia dla uczestników projektu: 3
 • Prośby o wsparcie i odpowiedzi: 4
 • Sprawy organizacyjne: 2
 • Certyfikacja FSC: 2
 • Wizyty i szkolenia u inicjatyw: 1
 • Lasy społeczne: 1
 • Pytania do uczestników projektu:1

11. Centrum Wsparcia w listopadzie

 • Zakładka Grupy: 6 postów

12. Rozwój instytucjonalny FLN

 • szereg działań na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, mających na celu ochronę Lasu Miejskiego pod Giżyckiem.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny