RAPORT Z PROJEKTU – SIERPIEŃ 2022

[Raport]

Raport miesięczny z udzielonego wsparcia i konsultacji prowadzonych z grupami – sierpień 2022

I. Rekomendacje udzielone dla grup

W sierpniu przygotowano rekomendacje dla 3 grup. Ponadto przygotowano krótkie zbiorcze rekomendacje dla wszystkich grup w związku z konsultacjami publicznymi nowego Standardu FSC dla Polski.

 • Alarm dla klimatu Piaseczno (70798 znaków bez spacji);
 • Inicjatywa Lasy Lublinieckie (12743 znaki bez spacji);
 • One Ring Białołęka (14153 znaki bez spacji);
 • Rekomendacje zbiorcze dla wszystkich grup w sprawie konsultacji publicznych nowego standardu FSC.

II. Konsultacje z grupami

W sierpniu przeprowadzono 8 konsultacji telefonicznych i mailowych z grupami.

 • Las Młochowski – wyjaśnienie treści szkicu cięć;
 • Ratujmy Puszczę Darżlubską – w sprawie sposobu przedstawienia leśnikom wyników badań briologicznych i metod ochrony stanowisk (lokalizacja, sposób postępowania leśników z wiedzą o lokalizacji gatunków);
 • Ratujmy Puszczę Darżlubską – w sprawie aktualnych działań i planów grupy na najbliższe miesiące;
 • Bractwo Bartne i Polska 2050 – w sprawie przygotowania cyfrowej mapy (punktów załamania granic) w programie QGIS, do gotowego projektu uchwały powołującej Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy;
 • Alarm dla klimatu Piaseczno – One Ring Warszawa – inicjatywa „Leśna Polana” – w sprawie sposobu organizacji spotkań z leśnikami i negocjacji. W sprawie wsparcia mediatorów projektowych;
 • Stowarzyszenie Grupa Sokołowska – w sprawie aktualnych działań grupy, kwestii kopalni odkrywkowej, skojarzenia grupy z inną grupą- Inicjatywa Protest Porszewice w kontekście kopani odkrywkowych;
 • Stowarzyszenie Żywica – w kwestii konsultacji publicznych nowego standardu FSC i udziału w nim grup projektowych;
 • Stowarzyszenie Ręką Dzieło – w sprawie lokalizacji stref ochrony ptaków, wykorzystania wyników badań entomologicznych wykonanych przez eksperta, opracowania koncepcji projektowanego rezerwatu, przedmiotów ochrony dla projektowanego rezerwatu, współpracy z lokalnym ekspertem lichenologiem i dotarcia do naukowców z UWM w Olsztynie.

III. Wsparcie w przygotowaniu pism

Pomogliśmy grupom przygotować pisma administracyjne w związku z ich działaniami na rzecz lasu i współpracy z ekspertem fitosocjologiem.

 • Inicjatywa Lasy Lublinieckie – przygotowanie pisma do RDOŚ w sprawie lokalizacji siedlisk;
 • Alarm dla klimatu Piaseczno – przygotowanie wniosku do RDOŚ w Warszawie o strefy ptaków.

IV. Opinie prawnika projektowego

Prawnik projektowy przygotował opinie dla 2 grup. Treść opinii znajduje się na Centrum Wsparcia.

 • opinia prawna dla grupy Alarm dla klimatu Piaseczno;
 • opinia prawna dla grupy Ratujmy Puszczę Darżlubską.

V. Leśna szkoła, kampanie medialne przygotowywane przez wszystkich uczestników projektu

Został przeprowadzony cykl spotkań dla grup, które są zainteresowane przeprowadzeniem kampanii medialnej w ramach wsparcia projektowego.

VI. Zgłoszenia zapotrzebowania na szkolenia z efektywnej komunikacji i negocjacji z leśnikami

Jedna grupa zgłosiła zapotrzebowanie na szkolenie, które będzie im pomocne w sprawnych rozmowach z leśnikami.

 • grupa Las na Stadionie.

VII. Zgłoszenia zapotrzebowania na mediatora w rozmowach z leśnikami

Dwie grupy złożyły zapotrzebowanie na pomoc mediatorów w rozmowach z leśnikami na temat wstrzymania wycinki lasu.

 • grupa Las na Stadionie;
 • grupa Alarm dla klimatu Piaseczno – One Ring Warszawa – inicjatywa Leśna Polana.

VIII. Skargi i odwołania

Fundacja Las Naturalny w ramach działań projektowych złożyła 3 skargi (w ramach rozwoju instytucjonalnego wpisanego w projekt);

 • Skarga fundacji do jednostki akredytacyjnej ASI na jednostkę certyfikacyjną NEPCon w związku z jakością audytu FSC z 2021 r. w RDLP Białystok;
 • Skarga fundacji do centrali NEPCon w związku z jakością audytu FSC z 2022 r. w RDLP Białystok;
 • Skarga Fundacji Las Naturalny do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z gospodarką leśną w Polsce (szczegółowe dane poufne).

IX. Nowe mapy interaktywne

 • Sprawdź, gdzie tną las – Nadleśnictwo Jabłonna (57 warstw tematycznych).

X. Aktualizacja map interaktywnych

 • Nadleśnictwo Garwolin do wersji 1.2;
 • Nadleśnictwo Chojnów do wersji 2.1;
 • Nadleśnictwo Jabłonna do wersji 1.2;
 • Nadleśnictwo Brynek do wersji 1.3.

XI. Leśny Kolektyw w sierpniu:

 • narzędzia dla uczestników projektu 21;
 • relacje inicjatyw z ochrony lasu 10;
 • wizyty u inicjatyw 10;
 • certyfikacja leśnictwa 9;
 • prośby o wsparcie i udzielone odpowiedzi 5;
 • eksperci w projekcie 4;
 • gospodarka leśna 4;
 • spotkania online 2;
 • raporty miesięczne 2;
 • leśna szkoła 1;
 • ekologia 1;
 • sprawy organizacyjne 1.

XII. Inne ważne wydarzenia w sierpniu:

 • przy nadleśnictwach powstają Zespoły Lokalnej Współpracy w sprawie wyznaczenia lasów o zwiększonej funkcji społecznej;
 • zostały opublikowane raporty z certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC FM w RDLP Warszawa i RDLP Białystok.

Inne:

 • założenie grupy na FB dla inicjatyw Alarm dla klimatu Piaseczno oraz Las Tulecki- wspólna sprawa, w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zarządzaniu lasami będącymi pod zarządem miasta Warszawa i Poznań.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny