RAPORT Z PROJEKTU – WRZESIEŃ 2022

[Raport]

Raport miesięczny z udzielonego wsparcia i konsultacji prowadzonych z grupami – wrzesień 2022

1.Szkolenia indywidualne

Ratujmy Las Mokrzański;

Las Łagiewnicki i Las Wiączyński.

2.Rekomendacje udzielone dla grup

Ratujmy Las Mokrzański (25996 znaków).

3.Rekomendacje udzielone w przyspieszonym trybie

Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja: w sprawie wykorzystania statusu HCVF do ochrony lasu przez inwestycją (3984 znaki bez spacji);

Stowarzyszenie Żywica: w sprawie nieoczekiwanej wycinki drzew w miejscu kluczowym dla społeczności lokalnej – (2851 znaków bez spacji).

4.Spotkania online

Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050: spotkanie w sprawie przygotowania Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego.

5.Konsultacje z grupami

1.IX. Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050:  pomoc merytoryczna przy uwagach do Komisji Założeń Planu dla PUL Nadleśnictwa Augustów;

2.IX Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka: w sprawie współpracy z ekspertem długofalowo, na czas projektowania nowego PULu Nadleśnictwa Garwolin;

2.IX Inicjatywa Jar Pisencja:  próba ustalenia terminu szkolenia indywidualnego;

2.IX One Ring Las Kabacki: sprawy organizacyjne, jak podpisanie umowy, organizacja szkolenia indywidualnego;

4.IX Las Rokitnicko- Miechowski:  w sprawie prośby grupy o aktualizację interaktywnej mapy Nadleśnictwa Brynek. Omówienie technicznych aspektów interaktywnej mapy, którą grupa przygotowała we własnym zakresie;

11.IX. Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja:  sprawy dotyczące wykorzystania statusu HCVF do ochrony lasu przed inwestycją;

11.IX One Ring Białołęka:  sprawy organizacyjne, jak podpisanie umowy, wypełnienie ankiety rekrutacyjnej;

14.IX. Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka:  wyjaśnienia w sprawie możliwości pozyskania informacji o środowisku z opracowywanego projektu nowego PULu;

14.IX. Ratujmy Puszczę Darżlubską: doradztwo w sprawie zaplanowanych spotkań z nadleśnictwem w sprawie nowego PULu (Komisja Założeń Planu) i w sprawie wytyczania lasów o szczególnej funkcji społecznej;

19.IX Inicjatywa Grupa Sokołowska:  próby ustalenia terminu szkolenia indywidualnego;

20.IX Alarm dla klimatu Piaseczno: w sprawie źródeł dofinansowania dla organizacji;

22.IX Grupa Dolina Pasłęki: rozmowy o stworzeniu grupy, przyłączeniu nowych osób. Wysłanie umowy wsparcia do podpisu;

22.IX Ratujmy Puszczę Darżlubską: w sprawie wykorzystania danych przestrzennych dotyczących lokalizacji chronionych gatunków w procedurze zaskarżenia decyzji środowiskowej, wykorzystania danych do aktualizacji mapy interaktywnej;

27.IX Alarm dla klimatu Piaseczno: w sprawie wzoru pisma do nadleśnictwa z wnioskiem o rozpoczęcie dialogu w oparciu o zarządzenie 58;

27.IX Las Tulecki – wspólna sprawa: omówienie finalizacji współpracy z ekspertem;

28.IX Grupa Dolina Pasłęki: omówienie jakości współpracy ze specjalistami;

28.IX Las Młochowski:  w sprawie wzoru pisma do nadleśnictwa o prowizorium PGF.

6.Wsparcie w przygotowaniu pism

Las Młochowski: pismo zgłaszające obecność dzięcioła średniego wraz z pozostałymi wnioskami do jego ochrony;

Alarm dla klimatu Piaseczno: pismo, wniosek do RDOŚ o granice stref ochronnych ptaków.

7.Opinie prawne prawnika projektowego

Alarm dla klimatu Piaseczno: opinia na temat relacji między Planem Urządzenia Lasu a Planem Ochrony Parku Krajobrazowego;

Ratujmy Puszczę Darżlubską: opinia w sprawie zaskarżenia decyzji środowiskowej.

8.Nowe formy ochrony przyrody – wsparcie w procedowaniu

12 grup zgłosiło prośbę o wsparcie w powoływaniu form ochrony przyrody.

9.Aktualizacja bazy danych pism administracyjnych

4 nowe pisma:

  • Wniosek skierowany do Nadleśnictwa, o informację o środowisku dotyczącą wniosków cięć, które wpłynęły od leśniczych;
  • Wniosek o informację o środowisku skierowany do Nadleśnictwa, o Plan Gospodarczo Finansowy w zakresie planowanych prac gospodarczych w następnym roku kalendarzowym;
  • Przykładowe Prowizorium PGF, w zakresie planowych cięć w lesie;
  • Przykładowy Wniosek cięć, ustalony, zbiorczy dla całego nadleśnictwa.

10.Aktualizacja map interaktywnych

Nadleśnictwo Brynek w związku z wejściem w życie nowego PULu – 40 nowych warstw tematycznych;

Nadleśnictwo Augustów – aktualizacja o projekt ZPK

11.Aktualizacja Teczek Projektowych

Wszystkie Teczki Projektowe: “Rekomendacje GDOŚ dla samorządów w sprawie powoływania FOP”.

12.Leśny kolektyw we wrześniu

Relacje inicjatyw z ochrony lasu 19;

Narzędzia dla uczestników projektu: 18;

Wizyty u inicjatyw: 11;

Sprawy organizacyjne 8;

Prośby o wsparcie i odpowiedzi: 7;

Certyfikacja FSC: 3;

Spotkania online: 2;

Szkolenia online: 5;

Sprawy organizacyjne: 1;

Gospodarka leśna: 2;

Ekologia: 1;

Lasy społeczne: 1;

Leśna szkoła: 1;

Eksperci w projekcie: 1;

13.Centrum Wsparcia we wrześniu

Wydawnictwa:

Rekomendacje GDOŚ dla samorządów w sprawie Form Ochrony Przyrody.

Warsztaty i szkolenia:

„Dialog z Lasami Państwowymi – przygotowanie do uczestnictwa w Zespołach Lokalnej Współpracy”;

„Wykorzystanie wyników badań przyrodniczych, wykonanych przez ekspertów pracujących z grupami projektowymi”;

„Usługi ekosystemowe oraz identyfikacja użytkowników lasu, jako podstawa do budowy głosu społecznego w sprawie przyszłości lasu”.

Grupy:

9 wpisów skierowanych do 7 grup projektowych.

14.Rozwój instytucjonalny FLN:

2 skargi: do NEPCon i ASI w sprawie audytów w RDLP Białystok.

15.Inne: 

Rozmowy z dziennikarzami na temat audytów w Polsce północnej;

Zwiększenie bezpieczeństwa na grupie Leśny Kolektyw;

Aktualizacja i prezentacja dla uczestników projektu pełnej oferty projektowej;

Wymiana informacji z Fundacją Lasy i Obywatele w sprawie realizowanych projektów

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny