RAPORT Z PROJEKTU – MARZEC 2022

[Raport]

Raport miesięczny z udzielonego wsparcia oraz konsultacji prowadzonych z grupami – marzec 2022

W marcu odbyło się:

  • 32 konsultacje prowadzone z grupami mailowo, poprzez rozmowy telefoniczne

Konsultacje były udzielone dla 9 grup:

Grupa 1: 10 konsultacji;

Grupa 2: 5 konsultacji;

Grupa 3: 4 konsultacje;

Grupa 4: 3 konsultacje;

Grupa 5: 3 konsultacje;

Grupa 6: 2 konsultacje;

Grupa 7: 2 konsultacje;

Grupa 8: 2 konsultacje;

Grupa 9: 1 konsultacja.

Odbyły się otwarte szkolenia online dla wszystkich grup:

  • 3 szkolenia

Frekwencja: poniżej 10 % uczestników projektu

Odbyły się spotkania online z grupami:

  • Grupa 1
  • Grupa 2
  • Grupa 4
  • Grupa 5

Odbyły się obowiązkowe spotkania Leśnej szkoły dla wszystkich grup:

  • 2 spotkania

Frekwencja: poniżej 10 % uczestników projektu

Zaangażowanie zewnętrznych ekspertów dla poszczególnych grup:

  • 18 grup ze wsparciem ekspertów

Trwające rozmowy z kolejnymi ekspertami w sprawie zaangażowania:

  • 7 grup oczekujących na ekspertów

Nowe mapy interaktywne:

  • 1 nowa mapa interaktywna

Inne:

Finalizacja zlecenia przygotowania cyfrowej mapy projektowanego rezerwatu „Mała Puszcza Kleszczowska” dla grupy Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy.

Numeracja grup jest przypadkowa i będzie się zmieniać w kolejnych edycjach raportów miesięcznych.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny