Las Miejski obok Giżycka, lasem kluczowym dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

20 SIERPNIA ODBYŁO SIĘ WAŻNE SPOTKANIE W SPRAWIE LASU MIEJSKIEGO.

20 sierpnia w siedzibie gminy Giżycko, odbyło się spotkanie Grupy Roboczej (przedstawiciele Gminy Giżycko, Miasta Giżycko i Starostwa Giżyckiego, stowarzyszeń i fundacji) z przedstawicielami Nadleśnictwa Giżycko oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Na spotkaniu wysłuchaliśmy propozycji Nadleśnictwa, zmiany sposobu użytkowania gospodarczego Lasu Miejskiego oraz odpowiedzi na wniosek władz lokalnych o ustanowienie lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności HCVF 6.

PRZEBIEG SPOTKANIA:

– prezentacja pana dr. Roberta Kempy- historia Lasu Miejskiego,
– prezentacja Adriana Grzegorza z Fundacji Las Naturalny, dotycząca procedury wyznaczenia w Lesie Miejskim kategorii HCVF 6,
– dyskusja o zasadności wniosku wójta gminy Giżycko, skierowanym do Nadleśnictwa Giżycko o ustanowienie HCVF 6,
– prezentacja Nadleśnictwa Giżycko, odpowiedź na żądania społeczności lokalnej dotycząca ograniczenia planowanych rębni w Lesie Miejskim,
– część techniczna spotkania – omówienie zmiany sposobu użytkowania rębnego Lasu Miejskiego w 2 pierwszych wydzieleniach na południu lasu.

REZULTATY I WNIOSKI:

1. Uczestnicy spotkania zapoznali się z obszernym rysem kulturowo- historycznym Lasu Miejskiego, który jest związany ze społecznością lokalną od kilkuset lat.

2. Leśnicy wciąż nie są przychylni uznaniu woli społeczności lokalnej i zwlekają z odpowiedzią na wniosek wójta o ustanowienie HCVF 6, pomimo że zostały spełnione wszelkie wymogi z tym związane.

3. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak zostało wyrażone poparcie władz lokalnych i społeczności lokalnej dla HCVF 6 oraz jakie mogą być negatywne konsekwencje dla leśników, nieprzestrzegania zasad Standardu FSC, w przypadku gdyby nie zatwierdzili wniosku wójta o HCVF 6.

4. Propozycja Nadleśnictwa Giżycko zmiany sposobu użytkowania rębnego, wciąż nie spełnia postulatów społeczności lokalnej ograniczenia gospodarki leśnej do niezbędnego minimum.

5. Udało się rozpocząć panel techniczny, na którym skonfrontowano propozycję Nadleśnictwa dotyczącą zmiany sposobu użytkowania rębnego z postulatami społeczności lokalnej.

 

Link:

20 SIERPNIA ODBYŁO SIĘ WAŻNE SPOTKANIE W SPRAWIE LASU MIEJSKIEGO.20 sierpnia w siedzibie gminy Giżycko, odbyło się…

Opublikowany przez Nasz Las Miejski Gajewo k.Giżycka Środa, 21 sierpnia 2019

20 SIERPNIA ODBYŁO SIĘ WAŻNE SPOTKANIE W SPRAWIE LASU MIEJSKIEGO.20 sierpnia w siedzibie gminy Giżycko, odbyło się…

Opublikowany przez Nasz Las Miejski Gajewo k.Giżycka Środa, 21 sierpnia 2019