Bierzemy udział w Międzynarodowym Forum Organizacji Strażniczych 25- 26 września 2015r. [27 września 2015]

Międzynarodowe Forum Organizacji Strażniczych 25- 26 września 2015r.

[27 września 2015]

25 oraz 26 września 2015r. w Warszawie, odbędzie się Międzynarodowe Forum Organizacji Strażniczych. Uczestnicy spotkania podzielą się swoimi doświadczeniami oraz problemami jakie napotkali w trakcie swoich działań.

Tematy jakie zostaną poruszone, dotyczą szeregu zagadnień- od tematów związanych ze stereotypami jakie wytworzyły się wokół strażników, po etykę działań oraz interesy lokalnej społeczności.

Organizacja Natural Forest Foundation, wyraziła  chęć uczestnictwa w następujących stolikach tematycznych:

3. O stereotypach dotyczących strażników – czyli jak zmieniać wizerunek watchdoga i budować przekaz do szerokiej publiczności.

Sesja poświęcona budowaniu wizerunku organizacji strażniczych, stereotypom i uprzedzeniom, które wokół watchdogów narosły. Chcemy wspólnie z Wami zastanowić się nad tym, jaki jest obecnie obraz watchdoga oraz w jaki sposób wspólnie budować wizerunek organizacji strażniczych.
Podczas sesji będziemy też chcieli pokazać Wam nasze pomysły i dowiedzieć się, jak je oceniacie oraz powiedzieć Wam, jak moglibyście się włączyć w te działania.

4. Działania strażnicze a interesy lokalnej społeczności

Sesja poświęcona kwestiom związanym z działaniami strażniczymi realizowanymi w środowiskach lokalnych. Porozmawiamy o tym, czy i kiedy działania watchdoga wymierzone są przeciw interesom lokalnej społeczności oraz w jaki sposób budować poparcie i zaufanie lokalnej społeczności.

13. Edukacja w działaniach strażniczych

Często działania edukacyjne nie są zaliczane do sfery strażniczej Jednak wiele organizacji dostrzega konieczność ich podejmowania. Kogo edukujecie i dlaczego? Jak przekłada się to na realizację misji Waszej organizacji? O tym chcemy porozmawiać podczas tej sesji.