Puszcza Borecka. Zbieramy dowody na wycinkę drzew dziuplastych w nadleśnictwie Borki [28 lutego 2017]

 

W lutym 2017 potwierdziliśmy wycinkę drzew dziuplastych w nadleśnictwie Borki.

[28 lutego 2017]

Wycinanie drzew z dziuplami wykutymi przez ptaki, dziuplami powstałymi po ubytkach konarów i gałęzi bądź dziuplami szczelinowymi powstałymi w trakcie rozwoju pnia drzewa, jest niezgodne z obowiązującymi w gospodarce leśnej przepisami.

Inwentaryzacja oraz oznaczenie takich drzew mogłoby ułatwić nadleśnictwu wykonywanie procedur monitoringu przyrodniczego, zwłaszcza szkicu zagospodarowania rębnego/przedrębnego, na którym leśniczy jest zobowiązany wykazać obecność drzew dziuplastych. Procedury monitoringu przyrodniczego funkcjonujące od kwietnia 2014 r., nie są skrupulatnie wdrażane w wielu nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Pozytywnym przykładem jest nadleśnictwo Pomorze, które zamieściło na swojej stronie internetowej prośbę o zgłaszanie informacji o znalezionych drzewach dziuplastych udostępniając nawet specjalne formularze do wypełniania przez zainteresowane osoby.

 

 

W nadleśnictwie Borki, ze względu na specyfikę wielopiętrowych lasów z dużym udziałem drzew liściastych a zwłaszcza grabu, odnalezienie i jednoznaczna identyfikacja dziupli okazują się zbyt czasochłonne i uciążliwe dla służb leśnych, co bezpośrednio prowadzi do łamania obowiązujących przepisów (Instrukcja Ochrony Lasu, znowelizowana w grudniu 2016 r. ustawa o lasach), standardów (standard FSC oraz wniesione obserwacje zespołu audytowego w procesie standaryzacji) i zarządzeń (zarządzenie nr 16 z 2014 RDLP w Białymstoku).

 

 

Dotychczasowe środki służące poprawieniu trwającej od ponad 4 lat nieprawidłowości zostały przez organizacje społeczne wyczerpane na poziomie uwag i skarg kierowanych do zespołu audytowego certyfikującego gospodarkę leśną w nadleśnictwie Borki. Jak się okazało- prawdopodobnie ze względu na niezdrową specyfikę finansowania audytów kontrolnych przez same nadleśnictwa, uwagi i skargi okazały się bezskutecznie.

Skierowaliśmy pismo do nadleśnictwa Borki oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, w którym prosimy o ustosunkowanie się wobec planowanych inicjatyw inwentaryzacji oraz oznaczania drzew dziuplastych w nadleśnictwie Borki. Realizacja działań służących oznaczeniu drzew dziuplastych spełnia wymogi:

-Programu Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Borki,

-standardu FSC,

-Procedur monitoringu przyrodniczego funkcjonujących w nadleśnictwie,

-Instrukcji Ochrony Lasu,

-Projektowanego „Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie gospodarki leśnej”, mającego zgodnie z kontrowersyjnymi zapisami znowelizowanej dnia 16 grudnia 2016 r. ustawy o lasach, zastąpić najważniejsze przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt w lasach.

 


Dokumenty powiązane ze sprawą

 

Uwagi i skargi

Skarga Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot-  nieprzestrzeganie Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce przez nadleśnictwo Borki- 8.03.2015 r.

Uwagi do audytu FSC w nadleśnictwie Borki- 14.04.2015 r.

Uwagi do gospodarki leśnej- wycinka drzew dziuplastych w nadleśnictwie Borki- 14.03.2016r.

Uwagi do gospodarki leśnej- wycinka drzew dziuplastych w nadleśnictwie Borki- 18.03.2016r.

Uwagi do gospodarki leśnej- wycinka drzew dziuplastych w nadleśnictwie Borki- 20.03.2016r.

Uwagi do gospodarki leśnej- wycinka drzew dziuplastych w nadleśnictwie Borki- 28.02.2017 r.

Uwagi do gospodarki leśnej- wycinka drzew dziuplastych w nadleśnictwie Borki- 17.03.2017 r.

 

Przepisy, standardy

Program Ochrony Przyrody nadleśnictwa Borki

Zarządzenie 16/2014 RDLP w Białymstoku

Opinia Biura Analiz Sejmowych ws. nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach

Raport SGS Polska z procesu certyfikacji gospodarki leśnej w RDLP Białystok

Kodeks dobrych praktyk w zakresie gospodarki leśnej- projekt z 2012 r.

Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC w Polsce

Instrukcja Ochrony Lasu- Tom I

 

Inne

Karta Informacyjna- Drzewa Dziuplaste- inicjatywa nadleśnictwa Pomorze

Odpowiedź nadleśnictwa Borki na pismo z dnia 28.02.2017 r.