Prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa ws. odstrzału bobrów [24 lutego 2017]

[24 lutego 2017]

Dnia 8 lutego 2017 r. Prokuratura Rejonowa w Krakowie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, poprzez wydanie zarządzenia dotyczącego odstrzału bobrów.

Dnia 10 listopada 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał zarządzenie zezwalające na odstępstwa od zakazów wobec  gatunku bobra europejskiego w województwie małopolskim. Z treści zarządzenia wynika, iż zostało naruszonych szereg przepisów krajowych oraz międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem. Wydanie zarządzenia może również naruszać  interes publiczny jakim jest funkcjonowanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie zgodnie z obowiązującym prawem oraz praktykami dobrej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa nadużycia lub/i niedopełnienia obowiązków zostało skierowane 16 listopada 2016 r. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa zostało wydane 6 lutego 2017 r. Nie zostało skierowane zażalenie na powyższe postanowienie Prokuratury Rejonowej w Krakowie.

Dokumenty związane ze sprawą:

Zawiadomienie RDOŚ Kraków o sporządzeniu projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom wobec gatunku bobra europejskiego

Zarządzenie RDOŚ Kraków zezwalające na czynności podlegające zakazom wobec gatunku bobra europejskiego

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Zawiadomienie o odmowie wszczęcia śledztwa