Jak pracujemy w ramach projektu [15 marca 2019]

[15 marca 2019]

Wciąż zastanawiacie się czy wziąć udział w naszym projekcie? Pokażemy wam przykładowy scenariusz opracowany dla Marcina.

Marcin jest ornitologiem, ma doświadczenie w obserwacjach ptaków oraz inwentaryzacji gniazd ptaków drapieżnych. Poprosił nas o przygotowanie harmonogramu, który określi ramy czasowe i pracochłonność jego udziału w projekcie.

Otrzymaliśmy od niego krótkiego maila z informacją, co chciałby monitorować i dlaczego. Od wielu lat sprawdza kilka oddziałów leśnych, gdzie są urokliwe rozlewiska, strefa ochrony ostoi orlika krzykliwego (Marcin ma pozwolenie na wstęp do strefy). Zapytał nas, ile czasu może mu zająć monitorowanie tego miejsca przy naszym wsparciu. Nie chciał, żeby projekt był dla niego obciążeniem. Zaproponowaliśmy elastyczny scenariusz:

1.Prace terenowe:

-TY: kontrole gniazd- 2 dni.

-RAZEM: poszukiwanie ciekawych wartości przyrodniczych (poszukiwanie dzięciołów jeszcze w marcu, inne ptaki dziuplaste, poszukiwanie okazów porostów i mszaków w oddziale z grądem) + szkolenie na miejscu – 1 intensywny dzień.

-MY: dokończenie poszukiwania ciekawych wartości przyrodniczych- 1 dzień.

-TY: inwentaryzacja drzew dziuplastych w wybranych wydzieleniach, sprawdzenie, czy nic nie dzieje się orlikom- 1 dzień.

-TY: Jak wytypujemy cenne miejsca poza strefą orlika i jego gniazdami (drzewa dziuplaste, ewentualnie stanowiska mszaków i porostów), to możesz okazyjnie jeszcze sprawdzić, czy te trzebieże późne nie są robione w okresie wysiadywania jaj, piskląt puchowych orlika, ptaków dziuplastych, czy nie są wycinane drzewa dziuplaste, czyli po prostu poszukiwanie pieńków, stosów drewna + raportowanie w aplikacji Forest Watcher – 1 dzień.

2.Prace kameralne:

-TY: sprawdzenie, czy występują lasy HCVF i jakie są w związku z tym ograniczenia gospodarcze. Porównanie tych ograniczeń, z tym co zobaczyłeś wcześniej w terenie- 4 godziny.

-TY: pismo do RDOŚ o decyzje na prace gospodarcze w strefie i ich analiza – 1 godz./ 1 dzień.

-TY: pismo do RDOŚ i nadleśnictwa – zgłoszenie stanowisk drzew dziuplastych – 1 godz.

-TY: udział w 1 warsztatach – 2 dni.

-TY: udział w 2 warsztatach – 2 dni (tutaj rozpoczęcie przygotowywania rekomendacji dla leśniczego, uwag do konsultacji społecznych, uwag do audytu certyfikującego nadleśnictwo).

-RAZEM: skompletowanie uwag i ich wysłanie do nas do oceny, poprawki i wysłanie do leśniczego oraz firmy SGS Polska. – 1 dzień.

Łącznie ok. 12 dni w okresie marzec- lipiec.  Wiadomo- dzień trwa 8 godzin a nie 24 🙂

Napisz co myślisz. Jeśli to za dużo, to możemy coś zmienić, przejąć na siebie np. inwentaryzacja drzew dziuplastych.

Zbyt trudne? Chyba nie. Powyższy scenariusz jest indywidualnie dopasowany do Marcina, który jest ornitologiem.

Scenariusze współpracy opracowujemy dla każdego, kto już włączył się do projektu. Co się znajdzie w scenariuszu, zależy od Waszej determinacji do monitorowania cennych przyrodniczo lasów.


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity