Monitoring rzadkich gatunków dzięciołów w Puszczy Boreckiej

Monitoring rzadkich gatunków dzięciołów w Puszczy Boreckiej

Prowadzimy w Puszczy Boreckiej monitoring rzadkich gatunków dzięciołów. Sprawdzamy znane stanowiska gatunków dzięcioła białogrzbietego oraz trójpalczastego, które są w Puszczy Boreckiej na skraju wymarcia (dzięcioł białogrzbiety: 12- 18 par lęgowych; dzięcioł trójpalczasty: 1-5 par lęgowych).

Monitoring wykonujemy poprzez umieszczanie w lesie rejestratorów audio, które przez około 15- 20 godzin nagrywają wszystkie głosy ptaków.

Dzięcioły najintensywniej zaczynają bębnić około 5 rano. Zarejestrowanie głosu uderzeń dziobem o pień drzewa, pozwala na identyfikację gatunku dzięcioła.

Prace potrwają do 5 kwietnia

 

Prace terenowe:

1. Przygotowanie mapy z lokalizacją znanych stanowisk (dane pozyskane z RDOŚ w Olsztynie oraz lokalnych ekspertów);
2. Transformacja mapy do urządzenia GPS, wydruk dodatkowej mapy papierowej;
3. Przygotowanie rejestratorów audio (ustawienie daty, godziny, wyczyszczenie pamięci) oraz naładowanie akumulatorków;
4. Ekspedycja do lasu i poszukiwanie znanych stanowisk;
5. Włączenie rejestratora i umieszczenie go na drzewie;
6. Wprowadzenie lokalizacji wraz z numerem stanowiska do urządzenia GPS;
7. Wypowiedzenie na głos numeru stanowiska, daty i godziny rozpoczęcia nagrywania;
8. Zlokalizowanie kierunków świata i wypowiedzenie ich na głos;
9. Odczekanie przynajmniej 15- 30 godzin i ponowny przyjazd po odbiór rejestratora;
10. Wypowiedzenie na głos numeru stanowiska, daty i godziny zakończenia nagrywania;
10. Zgranie materiału audio na laptop;
11. Zmiana akumulatorków w rejestratorze, ponowne ustawienie daty, godziny, wyczyszczenie pamięci i umieszczenie go w nowej lokalizacji.

Prace kameralne:

1. Skopiowanie nagrania do programu Audacity;
2. Włączenie spektogramu;
3. „Przesłuchanie nagrania” poprzez wizualną kontrolę spektogramu (umożliwia to na „przesłuchanie 30 godzin nagrania w ciągu 3-4 godzin) Użycie rejestratora stereofonicznego, słuchawek i znanych kierunków świata wypowiedzianych przy włączonym rejestratorze w lesie, pozwala na zlokalizowanie kierunku, z którego śpiewa ptak.

Czas pracy i koszty miniprojektu:

W bezpośrednią pracę zaangażowana jest jedna osoba, która w razie potrzeby, korzysta ze wsparcia 2 członków Ogólnopolskiego Towarzystawa Ochrony Ptaków (korespondencja mailowa).

Dotychczasowe prace pochłonęły:
70 godzin w terenie;
10 godzin przy obróbce nagrań w poszukiwaniu głosów bębnienia rzadkich gatunków dzięciołów (przewidywane 100 godzin)

Dotychczasowy koszt paliwa:
250 zł (pieniądze zebrane na Patronite.pl)

Koszt zakupu 2 rejestratorów stereofonicznych:
540 zł;

Koszt zakupu akumulatorków dla 3 rejestratorów:
138 zł;

Inne koszty:
12 zł;

Aktualne potrzeby:
Paliwo: 150 zł;