AKTUALIZACJA INTERAKTYWNEJ MAPY – Stowarzyszenie Ręką Dzieło [14 marca 2022]

[14 marca 2022]

[Stowarzyszenie Ręką Dzieło]

Zaktualizowano interaktywną mapę Nadleśnictwa Kudypy do wersji 1.1. Dodano warstwy zawierające informację o odkrytych przez grupę stanowiskach chronionych gatunków mszaków i porostów, lokalizacji drzew biocenotycznych oraz lokalizacji odkrytych nor borsuka i lisa.

Dodano nowe warstwy:

  • Drzewa (NGO2019)
  • Gatunki (NGO2019)
  • Nory (NGO2019)

https://arcg.is/0uqCeb

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny