SPOTKANIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LASÓW REFERENCYJNYCH – Stowarzyszenie Żywica [15 marca 2022]

[15 marca 2022]

[Stowarzyszenie Żywica]

15 marca 2022 r. o godzinie 8.00 odbyło się spotkanie online w sprawie konsultacji społecznych, jakie ogłosiło Nadleśnictwo Oborniki Śląskie w sprawie rozmieszczenia lasów referencyjnych.

W trakcie spotkania omówiliśmy:

  • wszystkie definicje lasów referencyjnych, w tym skrót RSA;
  • jakość użytej argumentacji leśników za utworzeniem lub likwidacją lasów referencyjnych;
  • strategię krytycznej oceny argumentacji leśników;
  • brak wyznaczonych siedlisk Natura 2000 w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie, według danych pozyskanych z Banku Danych o Lasach.

Zaplanowaliśmy:

  • uruchomienie kontaktów z naukowcami, celem uzyskania danych o lokalizacji chronionych gatunków, np. chrząszcze saproksyliczne z Czerwonych List;
  • wyznaczenie 3 kategorii wydzieleń wyłożonych do konsultacji przez Nadleśnictwo Oborniki Śląskie i stopniową ich weryfikację pod kątem rzeczywistego zastosowania przez leśników kryteriów Standardu FSC wyznaczania lasów referencyjnych;
  • przygotowanie interaktywnej mapy Nadleśnictwa Oborniki Śląskie
  • przygotowanie dla powyższej mapy, warstwy siedlisk przyrodniczych Natura 2000 na podstawie danych pozyskanych z Planu Urządzenia Lasu;
  • przygotowanie gotowych sformułowań odnoszących się do zapisów Standardu FSC, które mają być użyte do poszczególnych wydzieleń, proponowanych przez leśników, jako lasy referencyjne.

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny