OPINIA PRAWNIKA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRAWNYCH W ODNIESIENIU DO BUDOWY DROGI 1442G [28 marca 2022]

[28 marca 2022]

[Ratujmy Puszczę Darżlubską]

Prawnik odpowiedział na wasze pytanie:

Proszę o określenie możliwości prawnych w odniesieniu  do budowy drogi 1442G  a zawierających się w analizie prawnej (cały tekst z linkami) w złączniku

Odpowiedź i dodatkowe pytania prawnika:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące budowy drogi 1442G oraz ustosunkowania się do analizy w kwestii statusu prawnego drogi poniżej przedstawiam informacje.

Niestety, kwestia statusu prawnego drogi, tj. zaliczenia drogi 1442G do odpowiedniej kategorii dróg w myśl ustawy o drogach publicznych jest bez znaczenia dla postępowania, ponieważ decyzja środowiskowa wymagana jest dla przedsięwzięcia spełniającego określone parametry techniczne (czyli budowa lub przebudowa drogi powyżej 1 km  o nawierzchni twardej). Ustawa OOŚ nie różnicuje przedsięwzięć w zależności od statusu właścicielskiego. Kwestia poprawności zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii dróg w myśl ustawy o drogach publicznych to sprawa tego, kto jest właścicielem, a w konsekwencji kto jest zarządcą danej drogi. Dla celów postępowania o decyzję środowiskową nie ma znaczenia czy droga jest powiatowa czy gminna.

W przesłanej wiadomości nie mam podlinkowanych uchwał, o których mowa w wiadomości, ale jeśli jakaś uchwała została podjęta wadliwie to jest osobny tryb na zaskarżenie takiej uchwały lub stwierdzenie jej nieważności (jeśli istnieją ku temu podstawy prawne). Jednak to zagadnienie wykracza poza ramy postępowania o uzyskanie decyzji środowiskowej.

Rację ma opiniujący, który zwraca uwagę na różnicę pomiędzy budową a przebudową. Budowa dotyczy czegoś czego nie ma, nowego obiektu budowlanego, natomiast przebudowa dotyczy czegoś co już istnieje, ale zmieniamy jakieś parametry techniczne tego obiektu.

Przedsięwzięcie dotyczy „Budowy drogi…”, a więc inwestor zakłada, że należy coś wybudować od podstaw. Myślę, że określenie nazwy przedsięwzięcia jako „budowa” wynika, z tego, że część odcinka stanowi droga o nawierzchni gruntowej, a droga o nawierzchni gruntowej nie jest istniejącym obiektem budowlanym, zatem na tym odcinku trzeba wybudować drogę „od podstaw”. Jednak po analizie KIP odnoszę wrażenie, że inwestor zamiennie stosuje pojęcia budowa/przebudowa/rozbudowa. W odwołaniu od decyzji – w zależności od jej treści – można by podnieść nienależyte ustalenie stanu faktycznego w zakresie dokładnego określenia co składa się na planowaną inwestycję, tzn. na którym odcinku drogi następuje przebudowa, a na jakim odcinku drogi budowa od podstaw. Ma to o tyle znaczenie, że tam gdzie jest budowa od podstaw ingerencja w środowisko będzie zawsze większa.

Braliście już Państwo udział w konsultacjach społecznych? Czy jesteście stroną tego postępowania?

 

Wykonawca: prawnik projektowy

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny