PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH U GRUPY STOWARZYSZENIE ŻYWICA [27 kwietnia 2022]

[27 kwietnia 2022]

[Stowarzyszenie Żywica]

Plan szkoleń indywidualnych u grupy Stowarzyszenie Żywica

14 maja- 9.00- 16.00 wyjście do lasu

Cel:

  • ocena jakości siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w wysokim stanie zachowania A i B;
  • ocena jakości gospodarki leśnej prowadzonej w wybranych najstarszych lasach Nadleśnictwa Oborniki Śląskie;
  • ocena jakości lasów, które wytypowała grupa Stowarzyszenie Żywica.

Zabieramy do lasu: 2 x GPS z mapami siedlisk przyrodniczych, najstarszych lasów, wydzieleń wytypowanych przez grupę.

15 maja- 10.00- 15.00

10.00- 12.00 Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie- analiza Planów Zadań Ochronnych;

12.00- 13.00- Rozpoznawanie i odnajdywanie wartości przyrodniczych lasu w opisach taksacyjnych;

13.00- 15.00- Standard FSC- analiza zapisów standardu przydatnych w ochronie lasu. Przykłady poprawnie składanych uwag do audytów.

Na szkolenie przygotowujemy: Komputery, szybki internet.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny