PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH DLA GRUPY STOWARZYSZENIE GRUPA SOKOŁOWSKA [26 maja 2022]

[26 maja 2022]

[Stowarzyszenie Grupa Sokołowska]

Plan szkoleń indywidualnych dla grupy Stowarzyszenie Grupa Sokołowska

22 września – 9.00 – 16.00 – wyjście do lasu

Cel:

  • Zapoznanie się lasami wokół Sokołowska;
  • Odwiedziny „Lasu na zawsze”;
  • Ocena sytuacji dotyczącej sprzedaży działek poda zabudowę;
  • Cena jakości lasów;
  • Ocena jakości gospodarki leśnej.

23 września

10.00 – 12.00- Ekologia lasu i ekosystemy leśne, typologa siedliskowa;

12.00- 14.00- Leśne mapy interaktywne – samodzielne wykonanie mapy na platformie ArcGIS Online;

14.00- 14.30 – Przerwa;

14.30 – 16.00 – Wnioskowanie do RDOŚ o dane dotyczące przyrody- przykładowe pisma i otrzymane dane. Użyteczność otrzymanych danych w planowaniu działań;

16.00- 18.00 – Omówienie wybranych scenariuszy ochrony lasu- praktyczna ochrona lasu, wybór scenariusza dla grupy lub omówienie całkiem nowego scenariusza lub omówienie dotychczasowych skonkretyzowanych działań grupy.

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny