PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH U GRUPY STOWARZYSZENIE RĘKĄ DZIEŁO [11 kwietnia 2022]

[11 kwietnia 2022]

[Stowarzyszenie Ręką Dzieło]

Plan szkoleń indywidualnych u grupy Stowarzyszenie Ręką Dzieło

14 kwietnia 10.00- 17.00 – wyjście w teren. Lasy w Nadleśnictwie Stare Jabłonki, postulowane do ochrony prawnej przez Ola Kotek.

Cel:

  • Poszukiwanie wartości przyrodniczych, reliktowych gatunków mszaków w wydzieleniach z buczyną w wieku 230 lat;
  • Poszukiwanie możliwości zaangażowania urzędników i procedur administracyjnych, bez podejmowania jakichkolwiek działań angażujących aktywistów, społeczność lokalną i opinię publiczną -na podstawie rozpoznanych wartości przyrodniczych w lesie;
  • wykonanie dokumentacji audiowizualnej na potrzeby kampanii medialnej.

Zabieramy do lasu: GPS (z mapami wydzieleń leśnych, drzewostanów, najstarszych lasów, stref ochrony ostoi ptaków, granicami rezerwatów), lornetki, metrówki, kamera, statyw, jedzenie do gotowania, kuchenka turystyczna, woda.

15 kwietnia 10.00- 18.00 – wyjście w teren. Lasy w Nadleśnictwie Kudypy i Wichrowo.

Cel:

  • Weryfikacja stanu zachowania kilkudziesięciu stanowisk gatunków chronionych mszaków i porostów odnalezionych przez ekspertów we wcześniejszych latach, w tym stanowisk puchlinki ząbkowatej. ;
  • Sprawdzenie jakości lasów referencyjnych wyznaczonych przez nadleśnictwo;
  • Poszukiwanie w terenie tematów do opracowania uwag, jakie grupa skieruje do nowego PULu Nadleśnictwa Kudypy;
  • Wykonanie dokumentacji audiowizualnej na potrzeby kampanii medialnej.

Zabieramy do lasu: 2 x GPS (z lokalizacją wszystkich stanowisk mszaków i porostów oznaczonych przez ekspertów we wcześniejszych latach, mapami wydzieleń leśnych, drzewostanów, najstarszych lasów, stref ochrony ostoi ptaków, granicami rezerwatów), lornetki, metrówki, kamera, statyw, jedzenie do gotowania, kuchenka turystyczna, woda.

16 kwietnia 8.00- 17.00 – szkolenie przy komputerach.

8.00- 11.00 – Wspólne budowanie bazy danych wartości przyrodniczych w programie QGIS, na potrzeby składania uwag do nowego PULu Nadleśnictwa Kudypy;

11.30- 13.30 – Mszaki wskaźnikowe dla lasów puszczańskich:-rozpoznawanie poszczególnych gatunków;-wymagania siedliskowe i mikroklimatyczne (skala świetlna i skala wilgoci);-formalna ochrona na przykładzie nadleśnictw Kudypy, Wichrowo, Górowo Iławeckie, Giżycko, Borki. Analiza pism na poziomie nadleśnictw oraz RDLP w Białymstoku, dotyczących formalnej ochrony stanowisk i objęcia ich monitoringiem;

13.30- 15.00 – Rośliny naczyniowe, wskaźnikowe dla siedlisk przyrodniczych i starych lasów;

15.00- 17.00 – Strategia działania grupy Stowarzyszenie Ręką Dzieło. Możliwości zbudowania grupy, jej koordynacji, wyznaczania celów i ich realizacji. Samodzielne działania grupy: ocena spadku stanu zachowania siedlisk przyrodniczych.

Zadanie długoterminowe dla grupy: poszukiwanie puchlinki ząbkowatej, poszukiwanie cennych starych lasów i wysyłanie postulatów do BULiGL.

17.00 – Koniec

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny