RAPORT PUBLICZNY Z AUDYTU GOSPODARKI LEŚNEJ FSC FM W RDLP WARSZAWA [31 sierpnia 2022]

[31 sierpnia 2022]

[Alarm dla klimatu Piaseczno]

Został opublikowany raport publiczny z audytu gospodarki leśnej FSC FM, jaki został przeprowadzony w RDLP Warszawa.

W raporcie znajduje się sposób rozstrzygnięcia uwag złożonych przez społeczności lokalne i organizacje pozarządowe.

Zostały rozstrzygnięte oraz wniesione niezgodności oraz obserwacje dotyczące gospodarki leśnej.

  1. Wniesiona w 2020 r. obserwacja dotycząca ochrony drzew dziuplastych, trwająca do 2023 r.;
  2. Wniesiona w 2020 r. obserwacja dotycząca funkcjonowania gospodarki leśnej z obowiązującym prawem – pozew sądowy przeciwko Nadleśnictwu Łochów skierowany przez osoby prywatne;
  3. Zamknięta niezgodność drugorzędna dotycząca aktualizacji planu urządzenia lasu w wyniku zmieniających się uwarunkowań środowiskowych – lokalizacji gatunków chronionych grzybów;
  4. Zamknięta obserwacja dotycząca dialogu i konsultacji, jakie prowadzi Nadleśnictwo Chojnów z trzema Grupami roboczymi.;
  5. Zamknięta obserwacja dotycząca wdrożenia przez nadleśnictwa planu monitoringu, który pozwala na obserwacje zmian społeczno- gospodarczych (relacji i warunków społecznych);
  6. Zamknięta obserwacja dotycząca aktualizacji planu urządzenia lasu o dane monitoringowe. Kwestia cięć w cennym społecznie wydzieleniu 248Ab w Nadleśnictwie Chojnów;
  7. Otwarta obserwacja dotycząca wyznaczania lasów referencyjnych w związku z możliwością wyznaczenia lasów referencyjnych na siedliskach przyrodniczych oraz typach siedliskowych lasu, które klasyfikują się;
  8. Otwarta obserwacja w zakresie ochrony zdrowia, higieny i bezpieczeństwa pracy pracowników Nadleśnictwa Chojnów, w związku z rosnącą presją społeczną w odniesieniu do gospodarki leśnej;
  9. Otwarta obserwacja dotycząca potrzeby przeprowadzenia kompleksowej inwentaryzacji stanowisk mchów i porostów na terenie Nadleśnictwa Chojnów, w celu ich skutecznej ochrony. Obserwacja ma powiązanie z licznymi uwagami stron trzecich;
  10. Otwarta drugorzędna niezgodność dotycząca niszczenia siedlisk bagiennych poprzez wykonywanie prac ciężkim sprzętem.

Raport z audytu: https://fscglobal.my.salesforce-sites.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P4y000022fTZeEAM

Wyszukiwarka raportów: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2U3NGMyNWEtZTAxNS00MzVhLWExNmMtOThhZjdiYjQ4MWNkIiwidCI6IjEyNGU2OWRiLWVmNjUtNDk2Yi05NmE5LTVkNTZiZWMxZDI5MSIsImMiOjl9

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny