PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH DLA GRUPY RATUJMY LAS MOKRZAŃSKI [2 września 2022]

[2 września 2022]

[Ratujmy Las Mokrzański]

Plan szkoleń indywidualnych dla grupy Ratujmy Las Mokrzański

17 września – sobota

10.00- 16.00 – Szkolenia z Geograficznych Systemów Informacyjnych na dwóch poziomach umiejętności.

Wymagania wobec uczestników:

Cel:

  • zdobycie umiejętności do samodzielnego zarządzania interaktywną mapą Nadleśnictwa Miękinia: https://arcg.is/1jr54b0.

Zadeklarowani uczestnicy:

  • 2-3 osoby z grupy Ratujmy Las Mokrzański;
  • 2-6 osób z Koalicji Wrocławskiej Ochrona Klimatu.

18 września – niedziela

9.30 – 16.30 – Warsztaty/ panel z rozpoznawania siedlisk przyrodniczych i metod ich ochrony, budowania argumentacji za zmianą sposobu zarządzania lasem na podstawach ekologii lasu.

Prowadzący:

  • 3 ekspertów.

Cel:

  • przyswojenie wiedzy na temat zaburzeń klimatycznych oraz spowodowanych hodowlą lasu. Zdobycie wiedzy na temat tego, jak chronić wybrane siedliska, jakie działania są podejmowane w innych lasach, służące modyfikacji gospodarki leśnej, renaturalizacji leśnych zbiorowisk roślinnych. Przykłady skutecznej argumentacji kierowanej do leśników i realne zmiany sposobu zarządzania lasem.

Zadeklarowani uczestnicy:

  • 2-4 osoby z grupy Ratujmy Las Mokrzański;
  • 2-6 osób z innych projektów leśnych we Wrocławiu;
  • 3 ekspertów.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny, ekspert zewnętrzny dr Jerzy Parusel